SLIM MET BASISREGISTRATIES

Specialist in GEO voor overheden

Inzicht MET data uit basisregistraties

Kwalitatief goede basisregistraties zijn onmisbaar om maatschappelijke opgaven datagedreven te benaderen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten de samenhang, het delen van data en het management goed organiseren. Continuïteit in databeheer is essentieel om achterstanden en verminderde datakwaliteit te voorkomen. 

ANG faciliteert daarom in de hele keten van geodata beheer, kwaliteitslagen, procesinrichting, organisatorische verbetering, data-analyse, geoai, remote sensing en het bouwen van doeltreffende informatieproducten. Hiermee helpen wij lokale overheden met de implementatie van ‘Zicht op Nederland’. Door onze efficiënte processen en schaalgrootte doen wij het werk Beter, Anders en voor Minder (BAM). 

Informatieproducten voor maatschappelijke opgaven

Door slim met basisregistraties om te gaan, leggen we de verbinding tussen data en maatschappelijk opgaven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Energietransitie: Zonnepanelen dashboard
  • Woningbouwopgave: Benuttingsmonitor
  • Ondermijning: Risicokaart ondermijnende criminaliteit
  • Klimaatadaptatie: Boomkronenkaart (3-30-300 regel)

Belastingen op de kaart

Met het stelsel van basisregistraties is het mogelijk om belastingdata aan BAG-objecten te koppelen. Zo werken we locatiegedreven met belasting-gegevens en bieden we inzicht. Denk bv. aan het visualiseren van woningtyperingen uit de WOZ, eigenaar-gebruiker vergelijkingen, een BGT (overige bouwwerken en gebouw-installaties) naar de WOZ dataservice en opkoopbescherming. 

Mutatiesignalering

Als gemeente is het essentieel om wijzigingen in de buitenruimte te monitoren en registreren in de BAG, BOR, BGT of WOZ. Voor mutaties die bij het dagelijks beheer onder de radar blijven, biedt onze mutatiezoeker een effectieve oplossing. Dit wordt extra belangrijk met de toename in vergunningsvrije bouw in 2024. Wij passen onze ai- en remote sensing modellen ook toe voor klimaatadaptatie door het in kaart brengen van veranderingen in groenpercentages en boomkroon-bedekking per buurt.

Karteren

Ons GEO-team biedt ondersteuning bij het karteren van de openbare ruimte, wat essentieel is voor visualisatie en analyse. Door onze software-onafhankelijke aanpak kunnen we karteergegevens integreren in alle soorten beheersoftware. Onze beheerders zijn tijdelijk in te zetten bij capaciteitstekort of bij bulkverwerking als gevolg van mutatiesignalering of de Omgevingswet.

Adviestrajecten

Onze ervaren adviseurs helpen bij het benutten van de toenemende mogelijkheden van geo-informatie. We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie, uitvoeren van benchmarks, het verbinden van data en maatschappelijke opgaven en de implementatie van de BAM. Zo optimaliseren we samen de positionering van geo-informatie binnen organisaties.

Datakwaliteit

Niet alleen datakwaliteit, maar ook dataconsistentie over basisregistraties heen moet goed op orde zijn. Denk hierbij aan dataconfrontaties tussen de BOR en de BGT of de BAG en de WOZ, maar ook verschillen met de Landelijke Voorzieningen (LV). ANG is softwareonafhankelijk en adviseert over de inrichting van de organisatie, processen en techniek.

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN GEO?

Neem contact op met Martijn Pellegrom, Manager Geo-informatie bij ANG.

m.pellegrom@ang.nl   06 471 117 40 

Recente artikelen

Werken bij ANG: Martijn Pellegrom
Aan het woord

Werken bij ANG: Martijn Pellegrom

In november startte Martijn Pellegrom als Teamcoördinator GEO-informatie bij ANG. Hiervoor deed hij in de rol van GEO-informatiespecialist en -adviseur 13 jaar ervaring op in

lees meer »

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS & ERVARING

Meer weten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Wat zoek je?