De toegevoegde waarde van het team GEO-informatie

Het team GEO-informatie is ingericht om het volledig houden en de kwaliteitsverbetering van de BGT- en BAG-gegevens en geometrie voor onze relaties aan te pakken. Dit doen wij op twee manieren; gezamenlijk met het team van de opdrachtgever of zelfstandig op projectbasis. Het voordeel van ons team is dat alle expertises aanwezig zijn en dat een groot deel van de werkzaamheden op afstand plaatsvindt. Hiermee gebruiken wij geen dure werkplekken bij opdrachtgevers en werken wij duurzamer.

Het in samenhang brengen van de basisregistraties, op weg naar de SOR

De mutatiesignalering komt vanuit diverse bronnen, waarbij tegenwoordig steeds meer meldingen worden ontvangen vanuit de WOZ-bijhouding. Het in samenhang brengen van de basisregistraties is een doel waar ANG zich achter heeft geschaard en waarbij de GEO-specialisten optrekken met onze datamanagers om een optimaal resultaat te bereiken. Naast deze SOR doelstelling moet het normale werk gewoon doorgang vinden. De bijhouding van de topografie van de BGT en BAG is bij ANG in goede handen. Voor waterschappen houdt dit team de oppervlaktemutaties bij ten behoeve van de watersysteemheffing van ongebouwde terreinen en natuurterreinen. De bijhouding van het grondgebruik vormt de basis voor de watersysteemheffing voor de ongebouwde wegen, overig ongebouwd en natuur. Dit doen wij op alle software toepassingen die er voorhanden zijn.

Samenwerking Realisatie en Advies

Om de kosten beheersbaar en de kwaliteit zo optimaal mogelijk te houden, werken onze datamanagers, RPA- en GEO-specialisten samen. Deze werkwijze hebben wij al vele malen succesvol uitgevoerd binnen Schoon door de Poort trajecten, verbeterslagen en bij het samenvoegen van verschillende databases.

Meer weten?

Meer weten over het inschakelen van ons team GEO-informatie? Neem contact op met Martijn Pellegrom, Manager GEO-informatie (06 47 111 740)

Wat zoek je?