Werken bij ANG: Martijn Pellegrom

In november startte Martijn Pellegrom als Teamcoördinator GEO-informatie bij ANG. Hiervoor deed hij in de rol van GEO-informatiespecialist en -adviseur 13 jaar ervaring op in dit vakgebied bij overheid en semioverheid. Deze kennis en ervaring kan hij nu goed gebruiken bij het verder opzetten van de GEO-dienstverlening bij ANG!

GEO verbindt, binnen én buiten ANG

Op weg naar een Samenhangende Objecten Registratie (SOR) biedt het team GEO-informatie kennis en advies in voorbereiding op de samensmelting van de BAG, BGT en de WOZ. Aan Martijn de taak om dit team aan te sturen en verder vorm te geven. “De potentie in het werkveld van GEO-informatie is enorm toegenomen. En één ding staat vast; de SOR wordt een belangrijke schakel in het stelsel van basisregistraties. Mijn collega’s zijn inmiddels al bekend met mijn mantra dat er met de GEO-component in dit stelsel zoveel data op de kaart gepresenteerd kan worden, dat hier op exponentiële wijze informatie ontstaat die heel breed inzetbaar is”, aldus Martijn. GEO verbindt en dat is de belangrijkste kracht van dit type data. Zo kan de ruimtelijke samenhang tussen op het eerste gezicht op zichzelf staande bronnen veel inzichten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, crowd- en disastermanagement, zorg, ondermijning, woningbouw, mobiliteit en asset management. “Zo kun je bijvoorbeeld kijken of de demografie van een wijk aansluit op het aanbod van speeltoestellen of bankjes voor ouderen. Deze integraliteit ontbreekt nog te vaak en hier wil ik graag een lans voor breken.” Inmiddels bevat meer dan 80% van de gemeentelijke processen een locatiecomponent. Door deze kaartgericht in te steken, kan men de efficiëntie van de procesinrichting sterk verhogen.

Zachte landing

Starten in een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever tijdens een pandemie is uiteraard niet ideaal. Gelukkig konden kennismakingsgesprekken ook via Teams plaatsvinden en was Martijn erbij toen de nieuwe huisstijl in oktober aan alle collega’s werd gepresenteerd. “Ondanks alles heb ik in korte tijd een goed beeld kunnen krijgen van de organisatie en de cultuur en kan ik gerust stellen blij verrast te zijn. Collega’s zijn open en benaderbaar en dat helpt mij enorm om mijn weg te vinden. Het valt me op dat iedereen zich prettig voelt bij ANG omdat het echt een bedrijf is waar je jezelf kan zijn. Er is een enorme diversiteit aan achtergronden bij werknemers wat ook aangeeft dat hier met een andere bril naar kandidaten wordt gekeken bij de werving en selectie. Het draait vooral om de potentie die iemand meebrengt.”

Meedenken over de ontwikkeling van ANG

De transformatie die vorig jaar werd ingezet met een nieuwe huisstijl en een aangescherpte koers vertaalt zich door in de dagelijks werkzaamheden. Ook ANG bereidt zich voor op een toekomt waarin het toepassen van GEO-informatie vanzelfsprekend is. Martijn geeft aan dat het dan ook een mooi moment is om bij ANG in te stappen. “Ik kan actief meedenken en werken aan deze ontwikkelingen. Het GEO-domein is volop in beweging en is steeds breder toepasbaar. ANG beweegt mee en het is een ontzettend mooie uitdaging om ons in dat werkveld met een fris team van gedreven en kundige specialisten te begeven”.

Wat zoek je?