Ondersteuning recreatieve heffingen

ANG lost vraagstukken rondom recreatieve heffingen op

Toeristenbelasting invoeren en controleren of herzien?

Door jarenlange ervaring is ANG dé expert op het gebied van recreatieve heffingen in Nederland. Veruit de bekendste heffing is de toeristenbelasting die in 85% van alle gemeenten geheven wordt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan forensenbelasting, reclamebelasting en precario terrassen. Vanuit de praktijk weten we dat er bij veel ondernemers geen onwil heerst om recreatieve heffingen af te dragen, maar wel dat er vaak onduidelijkheid en daardoor irritatie is. Uiteraard komt dit de aangiftemoraal niet ten goede. De aanpak van ANG richt zich dan ook hoofdzakelijk op het informeren en ondersteunen van de (recreatie)ondernemers.  

Uitgangspunt van ieder traject vormt de verordening. We starten dan ook altijd met een juridische check. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen daarna een areaalcheck en (administratieve) controles volgen van reguliere aanbieders die vallen onder de heffing van bv. toeristenbelasting en/of watertoeristenbelasting en/of havengelden, bij Airbnb-aanbieders en bij aanbieders die arbeidsmigranten huisvesten. Tijdens de controlebezoeken leggen we uit waarom men belasting dient af te dragen en begeleiden we de ondernemers, indien nodig, bij het invullen van de aangifte.

OOK DE TOERISTENBELASTING OPTIMALISEREN?

Neem contact op met Vincent Maltha, Teamcoördinator Recreatieve Heffingen bij ANG.

   v.maltha@ang.nl     06 471 117 54

Recente artikelen

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS & ERVARING

Meer weten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Wat zoek je?