Inzet WOZ-data voor locatiegerichte analyses

Het GEO-team van ANG werkt aan de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van basisregistraties. Zoals bijvoorbeeld het visualiseren van WOZ-data, waarmee we locatiegerichte analyses kunnen maken. De WOZ-data zijn namelijk gekoppeld aan andere basisregistraties zoals de BRP, BRK en de BAG, waardoor we belangrijke inzichten kunnen krijgen in bijvoorbeeld particuliere verhuur en opkoopbescherming.

Slim met basisregistraties

Door het vergelijken van de eigenaar en de gebruiker in combinatie met de BAG-koppeling, een geobasisregistratie, kunnen we locatiegerichte analyses doen en inzichtelijke visualisaties maken. Voor veel gemeenten is het belangrijk om te weten waar er particulier wordt verhuurd. Zo kan er in kaart worden gebracht op welke adressen er koop- of huurhuizen aanwezig zijn of koop- of huurappartementen. Deze analyse is uiteraard niet sluitend. Er kunnen onterechte verschillen zijn ontstaan tussen eigenaar en gebruiker bij het uitvoeren van de WOZ-registratie en daarnaast kunnen er actualiteitsverschillen ontstaan tussen de WOZ en andere registraties. Het is dan ook van belang om deze locatiegerichte analyses te combineren met verdere analyses van BRP- en BRK-gegevens.

Opkoopbescherming

De WOZ bevat daarnaast de WOZ-waarde, een gegeven waarvan het belang nogmaals is toegenomen vanwege de opkoopbescherming. Deze is recent bij veel gemeenten ingevoerd en binnenkort zullen meer gemeenten volgen. Het vereist vaak een samenwerking van meerdere afdelingen die data bij elkaar moeten brengen om te bepalen waar er wel of niet een vergunning moet worden aangevraagd. Centraal hierin zijn de WOZ-data, en met name de belanghebbenden en de WOZ-waarde. Vanwege de BAG-koppeling kunnen deze WOZ-data ook weer gebruikt worden om locatiegerichte analyses te doen, wat kan dienen om een eerste inventarisatie te doen van adressen waar de opkoopbescherming van kracht is.

Team GEO-informatie van ANG

Het team GEO-informatie van ANG ondersteunt gemeentelijke initiatieven zoals hierboven omschreven. Wij borgen de kwaliteit van basisregistraties en kapitaliseren op jullie beheerinspanning door de vertaalslag te maken naar actuele beleidsthema’s zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, ondermijning en opkoopbescherming.

Wil je meer weten over wat het team GEO-informatie voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Martijn Pellegrom, teamleider GEO-informatie bij ANG op 06 47 11 17 40.

Wat zoek je?