Werken bij ANG: Maykel van Antwerpen

Net als veel andere ANG’ers komt Maykel van Antwerpen van origine niet uit gemeente- of overheidsland. Wel had hij er beroepsmatig veel mee te maken. Zo was hij projectleider bij een producent van stadverwarmingsleidingen en ook projectcoördinator bij een bedrijf dat explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog opspoort. In die functie had Maykel veel te maken met ambtenaren van Openbare Orde en Veiligheid, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen en stond hij ook regelmatig zelf in de modder.

Meebouwen aan team Geo bij ANG

In de “explosievenopsporingswereld” is de Geo-component in projecten van heel groot belang en hoewel Maykel daar als projectcoördinator geen “hardcore” GIS’er was, bouwde hij zo wel affiniteit en ervaring met de Geo-wereld op. De overstap naar ANG in september 2022, waar hij ook als projectleider aan de slag ging bij een (toen kakelvers) Geo-team, was dus eigenlijk niet zo heel erg vreemd. Geografische gegevens aan administratieve data koppelen om voor overheden meer inzichten te creëren, is iets dat groot is én in de toekomst nog veel groter zal worden.

Projectleider die adviseert en realiseert

“In mijn huidige rol begeleid ik gemeenten met diverse vraagstukken die direct of indirect een geo-component hebben, probeer ik structuur te scheppen en tot de kern te komen, optimaliseer ik processen en probeer ik alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Op dit moment richt ik mij op gemeentelijke problematiek met betrekking tot Vergunningen, Toezicht en Handhaving, waar een grote behoefte is aan datagericht werken en waarbij ik een vertaalslag maak naar geo-informatie om hen hierbij de nodige inzichten te geven”, aldus Maykel van Antwerpen. “De potentie van geo-informatie voor overheidsinstanties is enorm, hier valt nog veel te winnen. Gelukkig word ik intern ondersteund door een divers leger van enthousiaste collega’s die allemaal hun eigen expertises en achtergronden hebben én bij wie de deur altijd open staat. Daarnaast krijgen we bij ANG volop ruimte om je te ontplooien, een eigen route te bepalen en om de privé/werkbalans gezond te houden. En dat is wat mij betreft een ijzersterke combi”.

Wat zoek je?