Werken bij ANG: Michel ten Brummelhuis

Michel ten Brummelhuis is sinds mei dit jaar als Adviseur werkzaam voor ANG. Hiervoor werkte hij tien jaar als Projectleider bij het gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand. In deze rol hielp hij gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten bij het effectiever en efficiënter inzetten van gegevens uit basis- en kernregistraties.

ANG: Inspirerende omgeving en afwisselend werk

“Samenwerken om de dienstverlening van overheidsorganisaties aan de maatschappij structureel te verbeteren, daar gaat het mij om. Het geeft mij altijd een kick wanneer we dat met elkaar vanuit een project weten te realiseren. Daar hebben vooral de burgers dan weer plezier van. Daar kom ik graag iedere ochtend mijn bed voor uit”, aldus Michel. “Bij ANG werk ik in een fijn team van adviseurs en projectleiders. Het is een club mensen die allemaal een andere specialisatie hebben. Dit werkt erg inspirerend en helpt mij enorm bij de opdrachten waar ik zelf mee bezig ben. Het toffe van deze opdrachten is dat ze zo divers zijn. Zo help ik de gemeente Amsterdam bij het realiseren van de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam. Vanuit dit project dienen de gegevens uit de basis- en kernregistraties met betrekking tot de gemeente Weesp, onderdeel te worden van de gehele datacollectie van Amsterdam. Dit alles moet vanaf 24 maart a.s operationeel zijn, de datum waarop Weesp en Amsterdam formeel één gemeente vormen.” Als Projectleider is het de taak van Michel om ervoor te zorgen dat alle applicaties die in Amsterdam worden gebruikt, deze nieuwe dataset vanaf de start van de fusie voor alle processen kunnen gebruiken. Specifiek helpt hij hierbij de Directie Belastingen om klaar te zijn voor het kunnen uitsturen van alle beschikkingen met de juiste informatie, naar alle inwoners van deze ‘nieuwe’ gemeente. Verder ondersteunt Michel de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, door de regie te voeren in het contact met de partij die voor hen de WOZ-uitvoering doet. Hij bewaakt de afspraken en stuurt op het resultaat van de dienstverlening.

ANG Advies

Michel: “Voor deze verschillende rollen kan ik met mijn collega’s bij ANG sparren over wat in bepaalde situaties handig is om te doen. Diverse collega’s hebben ervaring in soortgelijke projecten of trajecten. Het voelt als een warme familieclub waarbij iedereen elkaar wil helpen. Dat maakt het dan ook makkelijk om met elkaar kennis te delen. Ik vind het daarbij gaaf, dat ik met mijn ruime ervaring binnen het domein van de basis- en kernregistraties en geografische informatie in het bijzonder, collega’s verder kan helpen. Dat geeft een heerlijk gevoel.”

Mooie tijd voor datavraagstukken

Het is vooral nu een mooie tijd om met datavraagstukken bezig te zijn. Er spelen namelijk belangrijke ontwikkelingen. Zo kennen we als onderdeel van het DisGeo programma de ‘Samenhangende Objecten Registratie (SOR)’. Een ontwikkeling die ons vraagt om anders te kijken naar processen ten behoeve van het inwinnen van gegevens, maar ook vragen oproept over hoe bijvoorbeeld gemeenten en gemeentelijke belastingsamenwerkingsverbanden met elkaar moeten samenwerken. Dit zijn interessante onderwerpen waar ook de hulp van ANG steeds vaker voor wordt ingeroepen. Juist in deze tijd waar goed personeel, door de vergrijzing in de samenleving, steeds schaarser wordt.

Geografische informatie steeds belangrijker

Michel: “Door de ontwikkeling van het datagedreven werken zie ik dat informatie vanaf de kaart steeds belangrijker wordt. Om als gemeente wijken en buurten bijvoorbeeld veiliger te kunnen maken, moet je eerst weten waar de problemen op dit onderwerp zich afspelen. Geografische informatie is dan meer en meer van belang”. Juist in een tijd waarin steeds meer vanuit projecten of programma’s gewerkt wordt, is het goed om het effect van beleid en maatregelen in een gebied te kunnen volgen. Om die reden heeft ANG inmiddels een mooi team van ‘geo-experts’ aan zich weten te binden om overheidsorganisaties ook op dit terrein de helpende hand te bieden.

“Door al deze ontwikkelingen kijk ik erg uit naar mijn toekomst bij ANG. Er komt een uitdagende periode aan waarin we samen met professionals bij gemeenten en andere overheidsorganisaties gave en zinvolle projecten gaan uitvoeren”, aldus Michel.

Niels Mulder

Werken bij ANG: Niels Mulder

Als medewerker belastingen en gegevensbeheer startte Niels Mulder ruim vijf jaar geleden bij ANG. Na een interne opleiding volgden diverse opdrachten op locatie bij o.a.

Lees meer »

Wat zoek je?