Werken bij ANG: Bram van der Zanden

Senior Datamanager Bram van der Zanden startte ooit bij ANG als vakantiemedewerker. Dat beviel zo goed dat hij in 2013 fulltime bij ANG aan de slag ging. Van medewerker dataverwerking (BRK / Stuf WOZ / uitvallijsten) groeide hij al snel door naar de functie van datamanager. Door zijn functie leerde hij het werkveld van gemeentelijke – en waterschapsbelastingen goed kennen, hij voerde werkzaamheden uit voor alle takken. Denk hierbij aan heffen, verwerken van basisregistraties (BRK, BAG, WOZ, BRP), bezwaren, invordering, kwijtschelding en applicatiebeheer.

Data-analist bij Waternet

Momenteel werkt Bram van der Zanden als data-analist voor Waternet. Voor het management stelt hij managementinformatie samen waarmee de KPI’s bewaakt en waar nodig bijgestuurd kunnen worden om zo gericht de jaardoelen te halen. Daarnaast ontwikkelde hij samen met senior adviseur Theo van Vliet een set aan kohiercontroles om de aanslagen in GouwIT gericht te kunnen controleren en lichten. “Een mooi project, want we zien al een flinke afname van bezwaarschriften”, aldus Bram. Ook stelden zij een plan op om de volledigheid van de aanslagoplegging te kunnen waarborgen, zodat de begroting gehaald wordt en de lasten eerlijk verdeeld worden onder de burgers. Bram genereert hiervoor lijsten met potentieel nog op te leggen objecten en percelen die vervolgens door de collega’s van ANG Dataservice beoordeeld en indien mogelijk klaargezet worden voor aanslag.

Nieuwe uitdaging in robotisering

Sinds dit jaar werkt ANG samen met Agium Digital op het gebied van robotgestuurde procesautomatisering (RPA), een mooie nieuwe ontwikkeling. “Mijn rol hierin is dat ik de verbinding leg tussen de inhoudelijk deskundige van de gemeente en de robotbouwers van Agium. Ik zorg er voor dat het huidige werkproces zodanig aangepast wordt dat de robot snel en efficiënt zijn werk kan uitvoeren.” Vanuit zijn kennis en ervaring denkt Bram mee over mogelijke obstakels, uitzonderingen en gevolgen van de robotisering en hoe daarmee omgegaan moet worden zodat de implementatie snel en soepel kan verlopen. Daarnaast maakt hij rapportages uit het belastingpakket (GouwIT, Key2Belastingen, CiVision) die als invoer voor de robot gebruikt kunnen worden. Tenslotte heeft hij ook een adviserende rol bij de scoping voor een volgende in te zetten robot.

Voortdurend afwisseling en uitdaging bij ANG

Ook na zeven jaar heeft Bram nog voldoende nieuwe uitdagingen. Niet alleen is er een grote variatie in opdrachten, klanten en problemen om aan te pakken, ook ervaart hij genoeg ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en nieuwe uitdagingen op te pakken. “Binnen ANG ondersteun ik mijn collega’s veel bij korte projecten. Het is leuk om op deze manier met elkaar samen te werken en resultaat te boeken. Ook vind ik het heel interessant om bij de ontwikkelingen op het gebied van robotisering betrokken te zijn, hier zit echt toekomst in!”
RPA

RPA bij de BSOB

ANG biedt samen met partner Agium oplossingen aan voor overheden op het gebied van Robotic Process Automation (RPA). We combineren hierbij onze kennis van processen

Lees meer »

Wat zoek je?