Forfaitair berekenen van toeristenbelasting is ouderwets!

ANG’ers Vincent Maltha en Arnold Jan van Griethuysen schreven voor het Belastingblad een beschouwing over de omslachtige forfaitaire berekening van de toeristenbelasting. Dagelijks ondervinden zij in de praktijk dat zowel ondernemers in de recreatiebranche als gemeenteambtenaren hun stelling delen dat deze wijze van berekenen ouderwets is en vele nadelen kent.

Alternatieve heffingsmethode toeristenbelasting

Zij presenteren daarom een alternatieve methode om toeristenbelasting te heffen die inmiddels door steeds meer gemeenten met succes en naar tevredenheid wordt gebruikt. Lees hier de complete beschouwing die in het Belastingblad 2021/1 verscheen.  

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het herzien van de forfaitaire berekeningswijze en de ondersteuning die ANG hierin biedt, contact op met Vincent Maltha.

Wat zoek je?