ANG ondersteunt overheden bij aanbestedingen

Wanneer overheidsorganisaties aanbestedingen uitschrijven voor werken, leveringen of diensten moeten zij zich aan aanbestedingsregels houden. Deze zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet die als doel heeft ervoor te zorgen dat overheden op een integere wijze overheidsopdrachten uitzetten en gunnen. Grote aanbestedingstrajecten zijn vaak complex en vragen tijd en expertise. ANG heeft veel ervaring en ondersteunde al diverse overheden bij aanbestedingen rondom Belastingen en WOZ.

Van softwareoplossing tot deurwaarder

In de afgelopen jaren was ANG betrokken bij zeer uiteenlopende aanbestedingsprojecten van verschillende overheden. Zo ondersteunden we bij de inkoop van nieuwe softwareoplossingen voor Belastingen en de BAG, maar bijvoorbeeld ook bij de inkoop van diensten van een printservicebureau of deurwaarderskantoor. In deze trajecten bieden we van begin tot eind ondersteuning; van het samenstellen van een projectteam, het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten en het beantwoorden van gestelde vragen in de Nota van inlichtingen tot aan de definitieve gunning.

Samenwerken bij aanbesteden is cruciaal

ANG start aanbestedingsprojecten altijd met een kick-off bijeenkomst met het volledige projectteam. Hierbij worden diverse onderwerpen besproken zoals de planning, de risico’s, het inkoopbeleid, de strategie en de inbreng van het projectteam. Vervolgens organiseert ANG meerdere bijeenkomsten en brainstormsessies waarbij we samen onder andere de eisen, wensen en gunningscriteria vaststellen. Tijdens deze bijeenkomsten proberen we medewerkers uit te dagen om buiten de gebaande paden te kijken. Dit is van belang omdat aanbesteden niet alleen uitdagingen en kansen met zich meebrengt voor de organisatie, maar er mogelijk ook aanzienlijke gevolgen voor het dagelijkse werk van medewerkers aan verbonden zijn. Het eindproduct moet worden gedragen door het gehele projectteam. ANG onderscheidt zich door nadrukkelijk samen te werken met vakinhoudelijke medewerkers en de inkoopadviseur van de organisatie. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de inhoud en relevante processen, maar hebben we ook de benodigde juridische kennis en een goed beeld van wat de markt te bieden heeft. Dit maakt dat we proactief suggesties kunnen doen die de aanbesteding optimaliseren. Deze gezamenlijke aanpak, gecombineerd met de helicopterview van ANG, draagt bij aan het optimaliseren van de aanbesteding.

Ook ondersteuning nodig bij aanbestedingen?

Start je binnenkort met een aanbesteding of wil je meer weten over onze dienstverlening rondom het begeleiden van aanbestedingen? Neem dan contact op met onze adviseur Jasper Klocker.

Wat zoek je?