Focus op gegevensbeheer in de oktoberinventarisatie

Verantwoordelijk voor het invullen van de halfjaarlijkse inventarisatie van de Waarderingskamer? Dan is het ongetwijfeld opgevallen dat er steeds meer controlevragen beantwoord moeten worden die inzoomen op het gegevensbeheer met betrekking tot de aansluiting op de Basisregistraties. Voor Theo van Vliet is dat geen verrassing. Als lid van de klankbordgroep Berichtenverkeer WOZ is hij, als vooruitgeschoven post van ANG, betrokken bij het benoemen van pijnpunten en oplossingsrichtingen om het gegevensbeheer te verbeteren. “In de oktoberinventarisatie van 2021 wordt wederom ingezoomd op de specifieke beheersingsmaatregelen bij het gegevensbeheer voor de aansluiting op de BAG”. Het gewenste niveau van afstemming voor de aansluiting op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is bij veel gemeenten nog steeds niet bereikt. Daarbij is het hoofdstuk gegevensbeheer met betrekking tot kwaliteit van de objectkenmerken nog steeds actueel.

Verbeteren van het gegevensbeheer WOZ, doelen stellen en verwezenlijken

Vanuit ANG verzorgt Theo van Vliet met zijn team van specialistische datamanagers voor diverse klanten dergelijke audits waarbij de WOZ-database centraal staat. Vaak ontbreekt de juiste managementinformatie met als gevolg dat er geen gedragen beslissing kan worden genomen over de vraag welke investering nodig is om het gewenste afstemmingsniveau te bereiken. Daarnaast is er ook nog veel mis in de wijze van afstemming. Dit betreft ook zaken waar een gemeente of uitvoeringsorganisatie zelf geen invloed op heeft. “Kijk bijvoorbeeld naar het Handelsregister waarvan de brongegevens niet van het gewenste niveau zijn. Maar ook andere simpele zaken zijn nog niet geregeld. Hier moet je als uitvoerder maar weer een weg weten te vinden”. Zijn team heeft nu een redelijk beeld van de verschillende afstemmingsproblemen. “Je moet wel weten waar je energie in gaat steken als je tot doel hebt om de WOZ-data beter aan te laten sluiten op de Landelijke voorziening en de basisregistraties”, aldus Theo. Dit sluit ook aan op de ontwikkeling naar een Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Een ander probleem is dat de meeste gemeenten ook de juistheid en actualiteit van de objectkenmerken nog niet kunnen aantonen op basis van een uitgevoerd systematisch onderzoek. De Waarderingskamer wenst dit echter wel. Door de genoemde audit sla je eigenlijk twee vliegen in één klap.

ANG komt graag in contact met gemeenten of uitvoeringsorganisaties die het doel hebben om de WOZ-registratie goed te laten aansluiten op de overige basisregistraties en hier een kostenefficiënte oplossing voor wensen. Neem voor meer informatie contact op met Theo van Vliet (06 4711 1732).

Werken bij ANG: Abel Provily

Een studie (neuro-)psychologie. En dan? Precies; adviseur belastingen en basisregistraties worden voor lokale overheden. Het klinkt misschien niet als een logische stap, maar voor onze

Lees meer »

Wat zoek je?