Hulst stelt precariobelasting voor Zeeuwse gemeenten veilig!

Juridisch Advies

Hulst stelt precariobelasting voor Zeeuwse gemeenten veilig! Later dan gehoopt, maar eerder dan voorspeld deed het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 17 april 2024 uitspraak in een langlopende zaak over de heffing van precariobelasting op kabels, leidingen en/of buizen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. ANG adviseerde gemeente Hulst in 2014 en in 2015 de […]

ANG signaleert en realiseert met de mutatiezoeker

ANG Mutatiezoeker

ANG signaleert en realiseert met de mutatiezoeker In een wereld vol verborgen data zetten wij de mutatiezoeker in om mutaties te signaleren. Zo leggen we verbanden tussen data en maatschappelijke opgaven. Én helpen we gemeenten om beleid voor maatschappelijke opgaven te kunnen opstellen, toetsen en bijsturen.   https://youtu.be/qXVQSRsPeXQ Meer weten over de ANG Mutatiezoeker? Neem contact […]

Areaalonderzoek naar watersysteemheffing ongebouwd, natuur en wegen voor waterschap Rivierenland

ANG Advies

Areaalonderzoek naar watersysteemheffing ongebouwd, natuur en wegen voor waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland heeft de belastingheffing uitbesteed aan Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Om de volledigheid van de Watersysteemheffing ongebouwd te waarborgen, inclusief de heffingen voor ongebouwde wegen en natuur, kreeg ANG de opdracht om een volledigheidsonderzoek uit te voeren. Areaalonderzoek: analyse en aanbevelingen Het volledigheidsonderzoek, ook wel […]

Efficiënt belastingbeheer met de R-App van ANG

Recreatieve Heffingen

Efficiënt belastingbeheer met de R-App van ANG De Registratie-App (R-App) van ANG wordt momenteel volop ingezet en bewijst zich meer en meer als een waardevol instrument voor het overzichtelijk beheren van diverse belastingplichten. Zo zorgt deze innovatieve tool er mede voor dat alle uitingen van een belastingplichtige gedetailleerd in kaart worden gebracht. Met name in […]

ANG en Waarderingskamer zetten zich in voor vakbekwaamheid WOZ-medewerkers

Realisatie

ANG en Waarderingskamer zetten zich in voor vakbekwaamheid WOZ-medewerkers In een gezamenlijke inzet voor vakbekwame WOZ-medewerkers hebben ANG en de Waarderingskamer deze week een intentieverklaring ondertekend. ANG ondersteunt hiermee de gedeelde verantwoordelijkheid voor het streven naar een hoogwaardig WOZ-proces met goed opgeleide en vakbekwame medewerkers. Samenwerking voor kwaliteit in het WOZ-proces De Waarderingskamer bewaakt de […]

ANG is World-class Workplace

Nieuws ANG

ANG is World-class Workplace Onlangs ontvingen wij de beste feedback die je kunt krijgen van je medewerkers, namelijk dat ze ANG een goede werkgever vinden! We zijn hiervoor beloond met het onafhankelijke keurmerk Word-class Workplace (voorheen Beste Werkgevers) van Effectory. Luisteren naar medewerkers World-class Workplace is een werkgeverskeurmerk dat uitsluitend gebaseerd is op de mening […]

ANG wint Europese aanbesteding bezwaarafhandeling

Realisatie

ANG wint Europese aanbesteding bezwaarafhandeling Nadat eerder dit jaar al de aanbesteding voor het berichtenverkeer LV WOZ en BRK werd gewonnen, is ANG nu als beste inschrijver aangewezen voor de aanbesteding bezwaarafhandeling van GBLT. Scope van de aanbesteding bezwaarafhandeling Belastingsamenwerking GBLT regelt de gemeente- en waterschapsbelastingen voor zeven gemeenten en vijf waterschappen. De opdracht betreft […]

ANG gaat controles toeristenbelasting voor alle deelnemende gemeenten BSOB uitvoeren

Recreatieve Heffingen

ANG gaat controles toeristenbelasting voor alle deelnemende gemeenten van BSOB uitvoeren Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband van negen Brabantse gemeenten en een waterschap. Voor alle gemeenten gaat ANG de komende drie jaar de controles toeristenbelasting en aanverwante dienstverlening uitvoeren. Toeristenbelasting in negen Brabantse gemeenten Komende jaren zullen onze adviseurs van team Recreatieve Heffingen in […]

Gemeente Steenbergen besteedt volledige proces toeristenbelasting uit aan ANG

Recreatieve Heffingen

Gemeente Steenbergen besteedt volledige proces toeristenbelasting uit aan ANG De gemeente Steenbergen heeft besloten om het volledige proces van toeristenbelasting uit te besteden aan ANG. Dit betekent dat ANG alle werkzaamheden met betrekking tot deze belastingsoort uitvoert. Van het screenen van de verordening tot aan het versturen van de aangiftes en de controlebezoeken bij belastingplichtigen, […]

ANG wint Europese aanbesteding berichtenverkeer LV WOZ en BRK voor GBLT

Realisatie

ANG wint Europese aanbesteding berichtenverkeer LV WOZ en BRK voor GBLT GBLT, de organisatie die verantwoordelijk is voor het heffen van belastingen voor vijf waterschappen en zeven gemeenten, schreef onlangs een aanbesteding uit voor het verwerken van uitval data van het Kadaster (BRK) en de gemeentelijke belastingen (LV WOZ). Na een zorgvuldige selectieprocedure wist ANG […]

ANG innoveert met App voor belastingcontroles

Recreatieve Heffingen

Voor diverse gemeenten en belastingsamenwerkingen voert ANG al jarenlang controles uit op het gebied van toeristenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting. Om deze controles efficiënter te kunnen uitvoeren, sloegen team Recreatieve Heffingen en team Geo van ANG de handen ineen en ontwikkelden de R-App. Na een succesvolle pilot is de app nu volop in gebruik. Slimme toepassing […]

ANG rondt succesvolle transitie belastingtaken BEL Combinatie af

Transitie Belastingtaken

ANG rondt succesvolle transitie belastingtaken BEL Combinatie af Twee jaar geleden won ANG de aanbesteding voor de totale uitvoering van de belastingtaken bij de BEL Combinatie. Met het oog op de uitbesteding van de belastingtaken in 2023 naar Huizen (Blaricum en Laren) en Baarn (Eemnes), werd besloten om de samenwerking met ANG een jaar te […]

Wat zoek je?