Hulst stelt precariobelasting voor Zeeuwse gemeenten veilig!

Later dan gehoopt, maar eerder dan voorspeld deed het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 17 april 2024 uitspraak in een langlopende zaak over de heffing van precariobelasting op kabels, leidingen en/of buizen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

ANG adviseerde gemeente Hulst in 2014 en in 2015 de andere Zeeuwse gemeenten tot de invoering van de precariobelasting. Het Hof onderstreept nu dat die Zeeuwse keuze juist was. De belastingvorm kon door de wetswijziging van 2017 overigens over het jaar 2021 voor het laatst worden geheven en werd toen afgeschaft.

Gezag van Gewijsde

Na een wonderlijk oordeel van het Gerechtshof ’s-Gravenhage (ECLI:NL:GHDHA:2017:2784) liet Hulst het er niet bij zitten en bracht de heffing van precariobelasting voor 2016 opnieuw voor de rechter.

Volgens de Rechtbank Zeeland-West Brabant kon dat – nog wonderlijker – niet op basis van het Gezag van Gewijsde van de rechterlijke beslissing over 2015 (ECLI:NL:RBZWB:2021:6348) en leken de kansen voor de precariobelastinginkomsten voor de Zeeuwse gemeenten verkeken. Maar het Hof heeft een goede bibliotheek en vond in een uitspraak van de Hoge Raad van 22 maart 1972, BNB 1972/95, en eentje van 14 oktober 1959, BNB 1959/356, de grondslag te oordelen dat het vaste jurisprudentie is dat in het belastingrecht elke aanslag op zichzelf moet worden beschouwd en dat het civielrechtelijke leerstuk van het Gezag van Gewijsde in het belastingrecht niet bestaat.

Zeeland overwint

Dat is op zichzelf al een belangrijke uitspraak, maar hierdoor kwam het Hof wel toe aan de inhoudelijke beoordeling van de afspraken en een eventuele gedoogplicht. Dat valt nu, in tegenstelling tot de lezing van het Hof Den Haag, gunstig uit voor gemeente Hulst. Het Hof in Den Bosch leest precies datgene in de overeenkomst en voorwaarden van de netbeheerder wat vanaf dag één door Hulst in bezwaar en beroep is aangevoerd. Nu de Zeeuwse gemeenten allemaal gelijke overeenkomsten hebben met de netbeheerder, is de uitspraak ook voor de andere Zeeuwse gemeenten van toepassing.

Na de wonderlijke beslissing van de Rechtbank Zeeland-West Brabant stelde Hulst een ‘dreamteam’ samen met specialisten van (alfabetisch) ANG, Pels Rijcken en Van den Bosch & Partners. Dat team is het gelukt het Hof ’s-Hertogenbosch te overtuigen en de Zeeuwse belastinginkomsten veilig te stellen.

Wat zoek je?