Areaalonderzoek naar watersysteemheffing ongebouwd, natuur en wegen voor waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft de belastingheffing uitbesteed aan Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Om de volledigheid van de Watersysteemheffing ongebouwd te waarborgen, inclusief de heffingen voor ongebouwde wegen en natuur, kreeg ANG de opdracht om een volledigheidsonderzoek uit te voeren.

Areaalonderzoek: analyse en aanbevelingen

Het volledigheidsonderzoek, ook wel areaalonderzoek genoemd, is gebaseerd op gegevenslevering van de Landelijke Voorziening WOZ en het Basisregistratie Kadaster (BRK). Het rapport, dat de classificatiekaart van het waterschap combineert met deze gegevens, biedt inzichtelijke aanbevelingen en conclusies. Met behulp van geografische data, toegankelijk gemaakt door de GIS-afdeling, is relevante informatie visueel weergegeven. Een grafische weergave spreekt immers meer tot de verbeelding en maakt herstelacties voor de belastingmedewerkers gemakkelijker.

Voorkom onvolledige heffingen

Aanslagen voor de watersysteemheffing kunnen tot drie jaar terug worden opgelegd. Het is dus cruciaal om tijdig herstelacties uit te voeren om een volledige aanslagoplegging te garanderen. Een belangrijke conclusie is dat het inlezen van basisregistratieve gegevens zonder inhoudelijke controle kan leiden tot onvolledige aanslagopleggingen. Correcties na de initiële aanslagenrun zijn soms niet mogelijk binnen het belastingsysteem. Het is dus belangrijk om deze omissies voor de start van de eerste aanslagenrun in beeld te hebben.  

Borging van volledigheid

Het waterschap Rivierenland heeft de volledigheid van belastingheffing nu geborgd en informeert zijn bronhouders, de inliggende gemeenten (via de BSR) wat zij kunnen doen om de Landelijke Voorziening WOZ te verbeteren.  

Meer informatie

Voor meer informatie over onze volledigheidscontroles op belastingheffing, neem contact op met Theo van Vliet (06 47 111 732).

Wat zoek je?