ANG ondersteunt GBLT bij BRK
en StUF-WOZ verwerking

Al drie jaar ondersteunt ANG Dataservice het GBLT met de BRK en StUF-WOZ verwerking voor haar 5 waterschappen. Een mooie samenwerking die na een intensieve aanbesteding al drie jaar succesvol verloopt. Afgelopen maand hebben de collega’s van ANG Dataservice voor maar liefst 26 gemeentes de BRK-verwerking voltooid. In totaal ging het hier om 747.504 perceel-objectkoppelingen, een prestatie van formaat! Nu zijn we druk bezig om de StUF-WOZ totaalstanden te verwerken. Dit alles gaat in goed onderling overleg met de coördinator van GBLT. ANG volgt hierin de kohierplanning zoals deze door GBLT is aangemaakt.

Werken op afstand en met inzet van RPA

Onder de huidige coronamaatregelen gebeurt ook bij ANG het werk veelal thuis. Wel wordt op kantoor veelvuldig Robotic Process Automation (RPA), oftewel de robot, ingezet bij standaard terugkerende werkzaamheden. Deze kunnen namelijk veel sneller worden uitgevoerd door deze assistent. Het team van Dataservice wordt hierbij ondersteund door datamanager Bram van der Zanden die de software bot bedient. Bram: “met RPA halen we de robot uit de mens!” De door ANG geleverde technologie maakt het mogelijk om de menselijke beeldschermhandelingen te automatiseren. Bijkomend voordeel is dat GBLT hiervoor geen enkele softwareaanpassing hoeft te verrichten.

Toekomst richting XML berichtenverkeer en BRK 2.0

De komende maanden wordt het gebruik van Stuf-WOZ bestanden volledig afgebouwd. De Waarderingskamer heeft besloten de levering van de klassieke STuF-WOZ bestanden aan de afnemers definitief te stoppen op 1 juli 2021. Daarna zullen de waterschappen nog uitsluitend WOZ-gegevens kunnen ontvangen met behulp van op XML gebaseerde services, ook wel het berichtenverkeer genoemd. Dit verandert veel aan het werkproces, maar de basis van de werkzaamheden, het afstemmen van gegevens, blijft hetzelfde. De uitdaging ligt bij de waterschappen of de belastingkantoren van waterschappen zoals GBLT. Als ANG blijven we ondersteunen, maar we zijn hierbij een groot voorstander van het tegelijk inzetten van de terugmeldfaciliteit. Het Kadaster is op dit moment bezig met de bouw van de specifieke digimeldingvoorziening voor de LV WOZ zodat de afnemers deze rol ook echt serieus kunnen oppakken en aan gemeenten duidelijk kunnen maken welke gegevens niet worden geaccepteerd. Ook voor de BRK staan er ontwikkelingen op de rol. De overgang van BRK 1.0 naar 2.0 heeft, weliswaar minder dan de STuF-WOZ, zeker consequenties voor het werkproces.

Meer weten?

Neem voor vragen over personele ondersteuning door ANG contact op met onze Manager Realisatie Bart Keur (06 471 117 51).

Zeynep Uslu

Werken bij ANG: Zeynep Uslu

Op zoek naar een leuke, nieuwe uitdaging die aansloot bij haar studie juridisch administratief medewerker solliciteerde Zeynep Uslu in april bij ANG. Dit bleek een

Lees meer »

Wat zoek je?