BEL Combinatie kiest voor ANG Transitieteam

Na een intensief aanbestedingstraject heeft ANG de gunning gekregen voor het ondersteunen van de werkzaamheden en processen voor de belastingtaken bij de BEL Combinatie, om zo een geruisloze overdracht naar een ontvangende nieuwe organisatie te realiseren per 1 januari 2022. Afgelopen week zetten Michiel Vunderink, directeur van ANG en Else Ruizeveld de Winter, algemeen directeur van de BEL Combinatie hun handtekening onder de overeenkomst.

ANG Transitie Ondersteuning

De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De opdracht voor ANG is om de BEL Combinatie te ‘ontzorgen’ door de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende en administratieve activiteiten van de wettelijke belastingtaken volledig over te nemen tot de overgang begin 2022 naar een andere gemeentelijke partner. ANG begeleidde in de afgelopen jaren diverse intensieve transitietrajecten, zoals recent nog voor de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Woudenberg. Deze ervaring zorgt ervoor dat organisaties het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en dat duidelijk is wat er allemaal nodig is om de transitie van de belastingtaken succesvol te kunnen realiseren. ANG zorgt dat de BEL Combinatie straks klaar is voor de overdracht, waarbij de gegevens voldoen aan alle gestelde wettelijke eisen en afspraken met de ontvangende organisatie.

ANG Transitieteam

Het traject staat onder leiding van senior adviseur Michiel Vunderink. Samen met coördinatoren Jasper Klocker, Mirjam Smits en Theo van Vliet stuurt hij het transitieteam aan waar ook medewerkers van de BEL Combinatie onderdeel van uitmaken, zodat lokale kennis en ervaring geborgd is. Zij worden ondersteund door juridisch medewerkers, medewerkers gegevensbeheer, dataconsultants en applicatiebeheerders bij ANG die dagelijks bezig zijn met het realiseren van producties, kwaliteitscontroles, bestandsanalyses en als vraagbaak voor alle medewerkers fungeren. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gestart en het ANG Transitieteam ziet er met vertrouwen naar uit om dit traject samen met de BEL Combinatie succesvol te volbrengen.

Wat zoek je?