ANG draagt met succes belastingadministratie Stichtse Vecht over aan BghU

Na een maandenlange voorbereiding trad gemeente Stichtse Vecht op 1 januari jongstleden officieel toe tot de BghU. In het traject voorafgaand aan de overgang nam ANG de totale belastingbedrijfsvoering voor de gemeente Stichtse Vecht van de Belastingen SWW over. Nu de werkzaamheden in zijn geheel en conform afspraak zijn afgerond, werd er deze week letterlijk een punt achter deze bijzondere opdracht gezet door het tekenen van de decharge door Jan Vonk, directeur van de BghU en Michiel Vunderink, partner en senior adviseur van ANG.

Werken op locatie en op afstand

Onder leiding van diverse coördinatoren en in samenwerking met de voormalige ambtenaren van de gemeente Stichtse Vecht, zijn alle werkzaamheden in 2019 uitgevoerd voor zowel het reguliere bedrijfsvoeringsproces alsmede het ‘Schoon door de Poort’ toetreden tot de BghU. De medewerkers van ANG voerden de werkzaamheden voor het gegevensbeheer, klantcontact, heffen, WOZ, kwijtschelding en invordering zowel op locatie bij de BghU als op afstand bij ANG op kantoor uit.

Gemiddeld kohierpercentage van 98,5%

Nu de afronding is gerealiseerd, inclusief goedkeuring van de Waarderingskamer, zijn de resultaten geanalyseerd en is de gezamenlijke constatering dat er een meer dan noemenswaardig resultaat is neergezet. Met de inspanningen van de afgelopen zeven maanden is een kohierpercentage 2020 behaald voor alle heffingen van gemiddeld 98,5%. Een resultaat waarop zowel de opdrachtgever Stichtse Vecht, de BghU als ANG enorm trots zijn.

Wat zoek je?