Invoering Omgevingswet biedt mogelijkheden voor (her)bepalen grondslag bouwleges

Juridisch Advies

Invoering Omgevingswet biedt mogelijkheden voor (her)bepalen grondslag bouwleges Nu de financiële en organisatorische effecten van de Omgevingswet en de Wkb steeds zichtbaarder worden, rijst ook de vraag wat de meest toekomstbestendige grondslag voor het bepalen van de hoogte van de bouwleges is. Vooruitlopend op de Samenhangende Objecten Registratie (SOR) en de ingezette datakwaliteitsslag, kijken we […]

ANG en Flanderijn Invordering versterken samenwerking

ANG Advies

ANG en Flanderijn Invordering versterken samenwerking De jarenlange ervaring van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn en de kennis op het gebied van invordering van lokale belastingen van ANG zijn (al sinds 2015) verenigd in Flanderijn Invordering. Om deze succesvolle samenwerking te versterken, is vanaf 1 juni 2021 ook de personele ondersteuning op het gebied van invordering […]

Wat zoek je?