Waarom het voor gemeenten belangrijker dan ooit is om te weten waar arbeidsmigranten wonen

Arbeidsmigranten; onze economie heeft ze hard nodig. In Nederland werken er inmiddels zo’n 500.000. Om aardbeien te plukken, asperges te steken, koeien te slachten, bollen te pellen en huizen te bouwen. Binnenkort wellicht om hun eigen huizen te bouwen, want daar zit het grote probleem; huisvesting.

Huisvesting van arbeidsmigranten groot probleem

Tijdens de coronacrisis werd nog eens pijnlijk duidelijk hoe belabberd de huisvesting van arbeidsmigranten in veel gevallen is. Diverse voorbeelden van besmettingen onder grote groepen arbeidsmigranten kwamen voorbij in de media. Met (te) veel mensen een huis of zelfs een slaapkamer delen, is natuurlijk ook een prima voedingsbodem voor een brandhaard. Nu is huisvesting op onze huidige, krappe woningmarkt sowieso een groot probleem, en dus zeker niet alleen voor deze groep. Aangezien het bij arbeidsmigranten veelal om seizoensarbeid gaat, worden deze arbeiders nu vaak op recreatieparken gehuisvest. Permanente huisvesting op een recreatiepark is echter volgens de huidige wetgeving niet toegestaan. Nu was het voor gemeenten altijd al belangrijk om te weten welke mensen zich waar bevinden, maar door de coronacrisis is dit meer dan ooit het geval.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Het kabinet heeft onlangs van het ingestelde Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten de eerste aanbevelingen gekregen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is om het risico op verspreiding van corona onder arbeidsmigranten terug te dringen. En daarnaast om op langere termijn de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Die wordt over het algemeen geregeld door de werkgevers of de uitzendbureaus waar de mensen voor werken. De kwaliteit van de huisvesting, maar ook het bijhouden van een complete en actuele registratie van arbeidsmigranten, is dan ook de verantwoordelijkheid van degene die huisvest. Daarnaast dienen personen die (tijdelijk) binnen een gemeente woonachtig zijn belastingen af te dragen. Dit kan gaan om afvalstoffenheffing, rioolheffing of om bijvoorbeeld toeristenbelasting. Wanneer een gemeente niet in kaart heeft welke personen zich binnen hun grondgebied bevinden, is het ook lastig om aan de juiste personen de juiste aanslagen op te leggen. En dit heeft weer gemiste belastingopbrengsten tot gevolg.

Registratie arbeidsmigranten noodzakelijk

Gemeenten spelen hier dus ook een belangrijke rol in. Door als gemeente gezamenlijk met de branche een goede visie te ontwikkelen en door samen te werken in de uitvoering hiervan, moet het mogelijk zijn om zowel de registratie als de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Daarnaast kan er dan ook gekeken worden of de arbeidsmigranten zich dienen in te schrijven in de gemeente, hoe er dient te worden omgegaan met het uitschrijven van personen, de heffing van toeristenbelasting, etc. In de praktijk zal dit maatwerk blijken te zijn. Binnen iedere gemeente is er een andere kijk op de huisvesting, zijn andere spelers actief in de markt en zijn er specifieke omstandigheden die vragen om oplossingen op maat. Het allerbelangrijkste is echter dat een gemeente weet waar eventuele arbeidsmigranten zich bevinden!

Meer weten of gewoon eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Vincent Maltha (06 47 111 754).

Wat zoek je?