ANG Transitie Ondersteuning

ANG is al sinds 2007 betrokken bij horizontale en verticale samenwerkingen tussen decentrale overheden op belastinggebied. Voor de transitie van de belastingtaak biedt ANG als enige een fullservice dienstverlening aan. Dit betekent dat wij van haalbaarheidsonderzoek tot en met de daadwerkelijke implementatie verantwoordelijk zijn. Door onze ruime ervaring met dergelijke transitie ondersteuningstrajecten is een succesvol traject gegarandeerd. Wij nemen deze trajecten dan ook met een resultaat- en prestatieverplichting aan.

Waarom ANG Transitie Ondersteuning?

Er kunnen momenten in de bedrijfsvoering zijn waarin er politiek of bestuurlijk een keuze gemaakt wordt om de uitvoeringstaak bij een partner onder te brengen. Binnen de tijdslijn van keuze tot realisatie is er altijd een periode die overbrugd moet worden. Deze periode noemen wij ‘de transitieperiode’. Steeds vaker kregen wij de vraag of wij konden zorgen voor een goed georganiseerd verloop van deze periode en het bewerkstelligen van een succesvolle transitie. Hieruit is de ANG Transitie Ondersteuning voortgekomen.

ANG ontzorgt tijdens de transitie

ANG biedt ondersteuning tijdens verschillende processtappen, waarbij organisaties op het door hen gewenste moment kunnen instappen. We onderkennen in een transitietraject de volgende fases:
  • Strategiefase
  • Planfase
  • Ontwerp- en Implementatiefase

Transitiecoach

Om de operationele overgang van de belastingtaak naar de nieuwe organisatie in de tussenliggende periode te verzorgen, stellen we een transitieteam samen onder leiding van een transitiecoach. In de rol van transitiecoach begeleidt een van onze senior adviseurs de organisaties op zowel ICT, het bestuurlijke -, juridische – en personele vlak. De transitiecoach neemt de opdrachtgever door het gehele traject aan de hand, behoedt hen voor valkuilen, zorgt voor passende oplossingen en een soepel proces tot en met overdracht en acceptatie van de belastingtaak door de ontvangende organisatie. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en zorgt ervoor dat binnen de transitie ieders belangen worden behartigd. Dit om te komen tot een gedragen en juiste overgang van zowel personeel, bestuurlijke verantwoordelijkheid als taakomvang naar de samenwerkingspartner.

Transitieteam

Het transitieteam wordt inhoudelijk aangestuurd door een operationele coördinator. Samen, maar onder leiding van de coördinator, zorgen wij dat het belastingproces tot aan een warme overdracht volledig kwalitatief hoogwaardig wordt uitgevoerd en dat alle bestanden volledig en actueel zijn opgewerkt. Hierbij valt te denken aan de processen: WOZ, Heffen, Innen, Schoon door de Poort en het afstemmen van de diverse samenhangende basisregistraties. Dit is voor zowel de opdracht gevende als voor de ontvangende partij de fundering van het belastinghuis. Wij zorgen dat de ‘basis’ op orde komt, waardoor ook de belastingbetalers verzekerd zijn van een volledige, actuele en juiste belastingaanslag en de daarbij behorende belastingopbrengsten.

Unieke samenwerking binnen het transitieproces

Uniek hieraan is dat de belastingmedewerkers van onze opdrachtgevers gedurende het transitieproces kunnen participeren in het transitieteam. Wij vinden het belangrijk dat eventuele lokale kennis en ervaring wordt gebruikt, maar wij willen ook het onnodig uitgeven van maatschappelijk geld voorkomen.

Houd regie met het transitie dashboard

Binnen een transitietraject is het voor de opdrachtgever zowel bestuurlijk als operationeel van belang dat zij regie houdt. Het bestuur en gemeenteraad moet tenslotte goed geïnformeerd worden over het transitieproces, maar ook over de kwaliteit van de uitvoering en belastingopbrengsten. Daarnaast is regie houden over de kosten vanzelfsprekend ook cruciaal . Dit verzorgt ANG aan de hand van een transitie dashboard. Dit dashboard is op ieder gewenst moment beschikbaar en geeft in een oogopslag inzicht in zowel de operationele – als financiële voortgang. Meer weten over ANG Transitie Ondersteuning? Jasper Klocker (06 33 359 616) vertelt graag meer.

Wat zoek je?