ANG begeleidde succesvolle fusie Weesp en Amsterdam

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. Deze kent nu 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. De fusie heeft voor de nieuwe gemeente Amsterdam behoorlijk wat consequenties. Zo zijn de inwoners van Weesp nu officieel Amsterdammers en ook het ambtenarenapparaat van Weesp maakt nu formeel onderdeel uit van Amsterdam. De fusie van de gemeenten betekende ook dat processen en data, zoals adressen en personen, moesten worden samengevoegd. In het afgelopen jaar heeft ANG de directie Belastingen en Basisinformatie van de gemeente Amsterdam daarom bijgestaan om de harmonisatie van de belastingmiddelen en de datamigratie te organiseren.

 

Belastingen harmoniseren

Het met elkaar in lijn brengen van de belastingmiddelen vormde een belangrijk onderdeel bij deze fusie. In Weesp en Amsterdam werden namelijk niet dezelfde belastingsoorten aan burgers en bedrijven opgelegd. Zo kende Weesp geen toeristenbelasting en had het een andere vorm van reclamebelasting. Ook verschilden de tarieven nogal. Voorafgaand aan de fusie stelde de gemeenteraad van Weesp als eis dat de inwoners van Weesp na de fusie niet meer aan lokale belastingen zouden gaan betalen. Om die reden was het voor de directie Belastingen van Amsterdam belangrijk om eerst de tarieven van de verschillende belastingsoorten gelijk te trekken.

Het feit dat de fusie plaatsvond per 24 maart en niet per 1 januari bracht extra uitdagingen met zich mee. Zo moest de afvalstoffenheffing over de eerste drie maanden nog volgens het Weesper tarief in rekening worden gebracht en de laatste negen maanden (na de fusie) volgens het Amsterdamse tarief. Ook was het noodzakelijk om de data met betrekking tot de Weesper adressen en personen goed te migreren naar de Amsterdamse omgeving. Dit zodat de directie Belastingen op de juiste manier kon gaan heffen en de aanslagoplegging naar de inwoners van Weesp goed kon realiseren.

 

Belastingen optimaliseren

Nu de tarieven gelijk zijn getrokken, de data op een goede manier zijn gemigreerd en de aanslagoplegging met succes heeft plaatsgevonden, wordt er gewerkt aan de echte harmonisatie van de belastingsoorten. Zo gaat men vanaf 2023 voor het eerst toeristenbelasting heffen in Weesp. Het team Recreatieve Heffingen van ANG gaat nu aan de slag met een areaalcheck en ondersteunt Amsterdam bij de communicatie, zodat al deze belastingplichtigen voorbereid zijn op deze nieuwe belasting per 2023.

 

ANG adviseert en realiseert

ANG heeft bij dit omvangrijke project van het harmoniseren van belastingmiddelen en datamigratie een coördinerende rol mogen vervullen. We hebben verschillende data experts en projectleiders ingezet en de ambtenaren van Amsterdam en professionals werkzaam bij de verschillende leveranciers van applicaties en data bij elkaar gebracht. We zijn er trots op dat we vanuit een gedegen planning en strakke communicatie deze klus op tijd en naar tevredenheid van de opdrachtgever hebben geklaard.

Transitie Belastingtaken

ANG Transitie Ondersteuning

ANG is al sinds 2007 betrokken bij horizontale en verticale samenwerkingen tussen decentrale overheden op belastinggebied. Voor de transitie van de belastingtaak biedt ANG als

Lees meer »

Wat zoek je?