ANG Aangifteportaal ideaal voor Airbnb-onderzoek

Het Aangifteportaal van ANG is een ideale oplossing om in te zetten bij het achterhalen van potentiële belastingplichtigen voor de toeristenbelasting. En met name bij (particuliere) aanbieders van verblijf via Airbnb en andere online verhuurplatformen zoals Booking.com en VRBO.

Deskresearch vormt de basis

Onze medewerkers van team Recreatieve Heffingen starten elk onderzoek altijd met deskresearch. Hiermee brengen zij alle advertenties van overnachtingslocaties die men binnen de gemeente op het verhuurplatform aanbiedt in kaart. Uiteraard nemen we hierin ook de locaties mee die al bekend zijn bij de gemeente.

Inzet van het ANG Aangifteportaal

Na de fase van deskresearch start het vervolgonderzoek met behulp van het Aangifteportaal. Het door ANG ontwikkelde systeem genereert uitnodigingsbrieven of e-mails aan de hand van een sjabloonbrief of -mail en een gegevensbestand van alle achterhaalde actieve Airbnb-aanbieders. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om door middel van een enquêtemodule eerst vast te stellen of er ook echt sprake is van een belastingplicht. Daar is bij bijvoorbeeld verhuurders van Airbnb-locaties alleen sprake van als er daadwerkelijk huurders zijn geweest. Blijkt dit na het beantwoorden van de enquêtevragen het geval, dan is het mogelijk om aansluitend direct de aangifte digitaal in te laten dienen. Het systeem genereert na afloop een overzicht met alle belastingplichtigen zodat het hele belastingareaal in beeld is.

Digitale overheid

Door gebruik te maken van het Aangifteportaal kan de gehele procedure met zomin mogelijk papieren formulieren en brieven verlopen. In de praktijk blijkt ook dat het gebruik van de klantvriendelijke digitale enquêtemodule zorgt voor een snelle en hoge respons. Aangezien de markt van met name Airbnb-aanbieders constant in beweging is, is het aan te raden om dit onderzoek met enige regelmaat uit te voeren. Door het Aangifteportaal eenmalig goed in te richten is het bijvoorbeeld mogelijk om het nagenoeg zonder aanpassingen jaarlijks in te zetten. Op deze manier blijft het belastingareaal up-to-date en lopen gemeenten geen belastingopbrengsten mis.

Meer weten over de mogelijkheden die het ANG Aangifteportaal biedt? Joost Bezem vertelt er graag meer over (06 47 111 748).

Wat zoek je?