Vier sterren voor Midden-Groningen mede met behulp van de ANG LV WOZ Data Check

Nadat gemeente Midden-Groningen overging op een nieuw belastingpakket, was alles er aan gelegen om te (blijven) zorgen voor een mooi oordeel van de Waarderingskamer. In de praktijk bleek dat de gemeente op alle WOZ-onderdelen voldeed aan de kwaliteitseisen en WOZ-taxaties van goede kwaliteit werden geleverd maar dat data in de bronapplicatie afweken van data in de LV WOZ. Gemeente Midden-Groningen schakelde ANG in om een LV WOZ Data Check uit te voeren om zo de verschillen in beeld te brengen.

 

LV WOZ Data Check

Door middel van een massale bevraging uit de LV WOZ werden de gegevens per afzonderlijk WOZ-object opgehaald. Op dezelfde datum werd de bevraging op de belastingapplicatie uitgevoerd, om zo een actualiteitsprobleem te voorkomen. Na het verzamelen van de gegevens werd vervolgens een vergelijking tussen beide bronbestanden gemaakt. Dit gebeurde per individueel WOZ-object, waarbij de controle zich richtte op de WOZ-waarde, WOZ-objecten en -subjecten. Deze gegevens werden vergeleken met de data in de belastingapplicatie, zodat op basis hiervan achterhaald kon worden waar de LV WOZ afweek van de gemeentelijke administratie.

Vier-sterrenoordeel van de Waarderingskamer

Het team van ANG Realisatie werkte vervolgens de geconstateerde verschillen op in de nieuwe belastingapplicatie van gemeente Midden-Groningen. Het gevolg was dat er na het uitwisselen van deze gegevens met de Landelijke Voorziening, nagenoeg geen verschillen meer aanwezig waren tussen beide registraties. Dit leidde er mede toe dat de gemeente deze week het oordeel ‘Goed’, oftewel vier sterren, ontving van de Waarderingskamer. Dit oordeel is van toepassing op gemeenten die WOZ-taxaties van goede kwaliteit leveren en daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze gemeenten treffen daarnaast ook voldoende maatregelen voor een adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.

 

Wat zoek je?