Van m3 naar m2? Gebruik RPA!

Hoewel 2021 bijna voor de deur staat, zijn veel gemeenten nog druk bezig met het verzamelen, controleren en registreren van de gebruiksoppervlakte van woningen. Vaak zijn er – al dan niet ondersteund door externe partijen – al een flink aantal stappen gezet, maar merken gemeenten dat “ouderwets” meetwerk vanuit bouwtekeningen toch noodzakelijk is om het project goed af te ronden.

Tijd tikt weg

De overgangsperiode loopt in 2021 af, maar nog niet alle gemeenten zijn zover en ook de Waarderingskamer is zich hiervan bewust. De staatssecretaris van Financiën is deze zomer al op de hoogte gesteld dat niet alle gemeenten de deadline lijken te halen.

We hebben nog een aantal maanden voor de nieuwe WOZ-taxaties en onze inschatting  is dat deze tijd hard nodig is. ANG heeft inmiddels bewezen van doorslaggevende betekenis te kunnen zijn bij een succesvolle overgang naar de gebruiksoppervlakte. Hierin ondersteunen we gemeenten heel breed. Door bijvoorbeeld vanuit de bouwtekeningen op efficiënte wijze de juiste oppervlakte per bouwlaag te meten, kunnen we een rol spelen bij de validatie. Zoals ook aangegeven door de Waarderingskamer, is het wenselijk/noodzakelijk om metingen uit 3D tools te vergelijken met andere metingen om zo de uitkomsten te “schalen”. Groot voordeel is dat onze medewerkers bij hun werkzaamheden volledig ondersteund worden door robotisering (Robotic Process Automation) en dat de resultaten voldoen aan de strenge nauwkeurigheidseisen.

Overigens is de samenwerking met de BAG hierbij van groot belang. Afstemming tussen de basisregistraties BAG en WOZ vormt immers de basis voor de volgende stap: een gedragen samenhangende objectenregistratie (SOR).

Wat zoek je?