Toeristenbelasting voor arbeidsmigranten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet de komende periode een verdere stijging in het aantal arbeidsmigranten, vooral door Nederlands personeelstekort. Het gaat hierbij om banen die Nederlanders niet willen of kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan logistiek en productiewerk, maar ook aan werk voor hoger opgeleiden in regio’s als Eindhoven. Wanneer zij zich (tijdelijk) in Nederland huisvesten, maken zij gebruik van de algemene voorzieningen. Het is dus niet meer dan logisch dat zij hier ook aan bijdragen. De vraag is echter hoe.

Arbeidsmigranten vaak niet ingeschreven in het BRP

Bij voorkeur zien gemeenten dat deze groep zich als ingezetenen in het Basisregister Personen (BRP) inschrijven wanneer ze langer dan vier maanden in hun gemeente verblijven. Dit is vanwege de uitkering uit het gemeentefonds voor elke inwoner waarmee de voorzieningen (gedeeltelijk) onderhouden worden. De praktijk wijst echter uit dat veel werknemers zich niet inschrijven. Reden hiervoor kan onwetendheid zijn, omdat het (veel) geld kost en vanwege de kans dat hiermee bepaalde privileges in het thuisland komen te vervallen. Daarnaast blijkt ook dat er een verschuiving is van de landen waar de arbeidsmigranten vandaan komen en de communicatie richting deze groep lastig te stroomlijnen is. Wettelijk gezien kunnen uitzendbureaus hun medewerkers overigens ook niet verplichten om zich in te schrijven in het BRP.

Toeristenbelasting kan oplossing bieden

Om toch inzicht te krijgen in de aantallen en de locaties waar deze arbeidsmigranten verblijven, betrekken steeds meer gemeenten deze groep in de toeristenbelasting. Groot voordeel van deze aanpak is dat de belastingverordening hiervoor in de meeste gevallen niet aangepast hoeft te worden. Sterker nog, het zou rechtsongelijkheid creëren als deze groep niet zou worden meegenomen in dezelfde belastingverplichting. En de inkomsten die gemeenten mislopen doordat de arbeidsmigranten zich niet inschrijven, kunnen hierdoor alsnog worden gecompenseerd.

ANG helpt inzicht verkrijgen

Om als gemeente zelf inzicht te krijgen in het aantal arbeidsmigranten en deze in de heffing van de toeristenbelasting te betrekken, is bijzonder tijdrovend en arbeidsintensief. ANG heeft kennis, ervaring en de capaciteit om dit uit te voeren. Voorlichting en begeleiding naar de belastingplichtigen staat hierbij voorop. Ons doel is om een constructieve en goede samenwerking te creëren. Hierdoor komt er ook in de volgende jaren een goede samenwerking tussen belastingplichtigen en gemeentes tot stand, kloppen de aangiftes en ervaart de afdeling belastingen weinig tot geen extra druk.

Wat zoek je?