Tijdelijke overzichten LV-WOZ eindigen 15 oktober, wat nu?

Zoals al eerder aangekondigd, is het voor bronhouders (lees gemeenten) vanaf 15 oktober 2021 niet meer mogelijk om de tijdelijke overzichten van WOZ-belangen, -beschikkingen, -objecten en -subjecten uit de LV WOZ op te vragen bij het Kadaster.

Waarborgen van datasynchroniteit

Volgens de Waarderingskamer zijn er voor de bronhouders inmiddels voldoende mogelijkheden om de brongegevens te matchen met de LV-WOZ. Het doel is en blijft datasynchroniciteit en gemeenten of uitvoeringsorganisaties worden hier ook op aangesproken. De LV-WOZ moet een exacte kopie zijn van de gegevens in de “gemeentelijke WOZ-administratie”. Softwareleveranciers bieden tools aan die men hiervoor structureel kan inzetten. De LV-WOZ Datacheck van ANG biedt de mogelijkheid om deze vergelijking op ad-hoc basis uit te voeren.

LV-WOZ Datacheck van ANG

Wij denken dat na een eenmalige opschoonactie met onze LV-WOZ Datacheck en een focus op de bijhouding van de uitval in WOZ-berichten, de meeste bronhouders de datasynchroniciteit voldoende kunnen waarborgen. Een continue inhoudelijke afstemming is niet noodzakelijk. Het allerbelangrijkste is dat bronhouders serieus werk maken van het bijhouden en oplossen van de stroom van LV-WOZ uitvalberichten. Daarbij is het ook van belang dat gemeenten de ins en outs van de eigen WOZ-software leren begrijpen. Het komt namelijk ook vaak voor dat berichten helemaal niet worden verzonden vanuit de applicatie naar de LV-WOZ en daar het probleem van de inconsistentie al ontstaat. Het bijhouden van de berichtenstroom om de WOZ-datasynchroniciteit te behouden is inmiddels een structurele taak, maar is naar ons idee nog niet bij iedere bronhouder op de juiste wijze belegd.

Meer weten over de LV-WOZ Datacheck?

Neem contact op met Theo van Vliet, Manager Advies bij ANG.

   t.vanvliet@ang.nl     06 47 111 732

Wat zoek je?