Taxatiebureau De Rechter

Na de verbazing over de kerkenvrijstelling in het kader van de rioolheffing is nu blijkbaar de taxatiekant aan de beurt. Met stijgende verbazing lezen wij uitspraken met visies van belastingrechters over de zogenaamde brandgangen. Wel of niet apart afbakenen en wel of niet rekening mee houden in de waarde. Wel of niet een paar vierkante meter voor de steeg in mindering brengen op de WOZ-waarde en wel (want ‘niet’ komt niet voor) een proceskostenvergoeding uitkeren. Non-discussie of niet, zelfs bij de enige juiste uitleg over de afbakening moet de invloed, of het gebrek aan invloed, van de ‘erfdienstbaarheid’ van de steeg/brandgang inzichtelijk gemaakt worden. Een zorgvuldige keuze voor vergelijkingsobjecten in dezelfde situatie is de makkelijkste weg, maar dan staan er wel weer partijen op die een verschil aanwezig achten tussen woning 1 die 4 m2 afstaat aan de steeg en woning 2 die daar 6 m2 aan afstaat. En de belastingrechter maar rekenen…

Herwaardering door de rechtspraak?

Combineer dit met de in wording zijnde minutieuze benadering door de belastingrechter van de onderbouwing van verschillen in de KOUDV-factoren en het gevoel ontstaat dat de WOZ-herwaardering beter door de rechtspraak gedaan kan worden. Die zijn samen kennelijk wel goed in staat om de WOZ-waarde wel zo precies te bepalen, waar de gemeentelijke bronhouder dat al jarenlang met maar een zekere ruwheid uitvoert.

Stop met het vergoeden van proceskosten

Het procederen om het procederen wordt door deze ontwikkelingen in ieder geval niet weggenomen. Hoe groter de precisie, hoe groter de kans op een aanpassing van de waarde. Breng een waarde-marge terug waarbinnen de waarde goed genoeg is, of stop met vergoeden van proceskosten als het fiscale belang onder een bepaald bedrag blijft. Alleen dan kunnen de WOZ-bronhouder en de belastingrechter zich weer gewoon bezighouden met de procedures die er wel toe doen. Dat zou ook het nodeloos verbranden van gemeenschapsgeld voorkomen.

Maar tot die tijd kun je voor raad en daad terecht bij het Juridisch Adviesteam (JAT@ang.nl).

Wat zoek je?