Privacywetgeving

Privacywetgeving staat in toenemende mate in de belangstelling. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) geheten, van toepassing. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG uniformeert de regelgeving rondom gegevensbescherming in de EU. Deze wetgeving sluit aan op de huidige technologische ontwikkelingen en globalisering.

ANG Privacyreglement

ANG verwerkt al meer dan tien jaar databestanden van zijn klanten en (samenwerking)partners waarbij de gegevensbescherming hoog in het vaandel staat en de wetgeving rondom de privacy zeer serieus genomen wordt. Zo zorgt ANG er voor dat het verwerken en uitwisselen van de databestanden op uiterst zorgvuldige manier verloopt. Bovendien hecht ANG veel waarde aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens. Om dit te kunnen waarborgen, heeft ANG een privacybeleid vastgesteld waarin is uitgewerkt op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe er met privacygegevens wordt omgegaan. Aansluitend hierop is ook een privacyreglement geschreven waarin de rechten van de betrokkenen en de omgang met de persoonsgegevens zijn geformuleerd. U kunt hier een pdf van dit privacyreglement raadplegen.

Informatiebeveiligingsbeleid

Het beschermen van persoonsgegevens kan niet geborgd worden zonder een adequate informatiebeveiliging. Dientengevolge heeft ANG verscheidende applicaties/diensten aangeschaft om de informatiebeveiliging op een passend niveau te waarborgen, welke weer een onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid.  ANG maakt hierbij gebruik van de diensten van RedSocks en NFIR. Denk bijvoorbeeld aan het continu monitoren van de beveiliging en/of het inkomend en uitgaand verkeer, security monitoring, website pentesting enzovoort. Hiermee worden passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Monitoring

Om aan de vigerende wetgeving te kunnen voldoen, monitort ANG periodiek haar beleid en past dit, indien nodig, aan. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

ANG Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3
3417 ZG Montfoort
t: 0348 – 471 177
e: privacy@ang.nl

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl