Optimalisatie toeristenbelasting gemeente Heerde

Gemeente Heerde is onlangs een partnership aangegaan met ANG voor de optimalisatie van de toeristenbelasting. Wij zijn er trots op om dit mooie project samen met de gemeente Heerde uit te mogen voeren.

Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie onderdelen, te weten:

  • Inzetten van het ANG Aangifteportaal;
  • Uitvoeren van Areaalonderzoek;
  • Afleggen van voorlichtings- en controlebezoeken.

Inzet ANG Aangifteportaal

Met het ANG Aangifteportaal heeft de gemeente Heerde een uniek instrument in handen waarmee zij het gehele aanslagproces van de toeristenbelasting volledig digitaal kan regelen. De belastingplichtigen kunnen hun aangifte digitaal indienen. Dit bespaart  niet alleen veel tijd, maar zorgt er ook voor dat het hele aangiftetraject eenvoudiger is. Voor de afdeling belastingen gelden uiteraard ook veel voordelen, want werken met papieren versies kost veel tijd, is foutgevoelig en duur, en daarnaast ook klantonvriendelijk en zeker niet meer van deze (digitale) tijd. Al deze minpunten verdwijnen straks voor de gemeente Heerde. Een win-win situatie dus!

Areaalcheck brengt nieuwe belastingplichtigen in beeld

Naast de inzet van het Aangifteportaal zorgt het team Recreatieve Heffingen van ANG er ook voor dat nieuwe belastingplichtigen in het kader van de toeristenbelasting in in beeld komen. De ervaring leert dat er binnen de aanbieders van verblijf tegen betaling doorlopend wisselingen zijn. Zeker met de komst van platformen als Airbnb is het heel eenvoudig om een privéverblijf om te toveren tot een toeristisch verblijf. De gemeente Heerde vindt rechtsgelijkheid een groot goed en dat is dan ook mede de reden dat zij er voor kiest om het areaal jaarlijks te vervolledigen.

Voorlichtings- en controlebezoeken

De derde fase bestaat uit het afleggen van voorlichtingsbezoeken. Gemeente Heerde kiest er bewust voor om voorlichting te laten prevaleren boven controle, een visie die ANG volledig deelt. Vanzelfsprekend controleren onze medewerkers tijdens de bezoeken wel of de administratie op orde is.

In de praktijk blijkt dat er bij veel ondernemers geen onwil aanwezig is om toeristenbelasting af te dragen, maar dat er vaak onduidelijkheid heerst. Dit kan weer leiden tot irritaties die de aangiftemoraal niet ten goede komen. Tijdens de bezoeken nemen we deze onduidelijkheid weg, leggen we uit waarom men toeristenbelasting moet afdragen en hoe men de aangifte in dient te vullen.

Met dit totaalconcept van ANG zorgt de gemeente Heerde gegarandeerd voor rechtsgelijkheid en optimalisatie van de toeristenbelasting, waarbij de belastingplichtige als ‘klant’ centraal staat.

Wat zoek je?