Onderzoek naar havengelden voor gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren vroeg zich af of de manier waarop zij de heffing, inning en afdracht van havengelden regelden wel rechtmatig en efficiënt was. Een mooie vraag waar ons Juridisch Adviesteam en ons team Recreatieve Heffingen zich samen over konden buigen!

Voldoet de Verordening?

Uitgangspunt van het onderzoek vormde de huidige Verordening havengelden. Vervolgens werd deze door onze senior adviseurs Arnold Jan van Griethuysen en Vincent Maltha vergeleken met de praktijk. Na onderzoek en gesprekken met o.a. havenmeesters stelden zij stelden een aantal uitvoeringsproblemen vast, spoorden hiaten op en ontdekten onlogische en onnodig ingewikkelde stappen in het proces. Dit leverde een duidelijk beeld op van de huidige werkwijze en in hoeverre deze voldoet aan de door de Raad vastgestelde Verordening havengelden en aan het geldende recht.

Toekomstbestendig

Om te zorgen voor een beter proces, is advies gegeven over de manier waarop gemeente De Fryske Marren de Verordening havengelden kan optimaliseren. Door deze te wijzigen kan de gemeente een juridisch houdbare en toekomstbestendige Verordening creëren en zorgen voor een werkbare praktijksituatie.

Wat zoek je?