Met de invoering van de Wmebv wordt digitaal de norm en analoog het vangnet

Vijf jaar na de eerste aanzet lijkt het erop dat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 1 juli 2022 toch echt ingevoerd gaat worden. Het doel van de wet is om de (lokale) overheid in een periode van twee jaar te dwingen om voor elk formeel contact van/met burgers en bedrijven een digitaal kanaal beschikbaar te stellen. Kort samengevat; digitaal wordt de norm en analoog het vangnet.

Welke maatregelen zijn nodig om aan de Wmebv te voldoen?

Met de huidige stand van zaken rondom de verwachte invoering moeten lokale overheden (opnieuw) nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de wet te voldoen. De verplichting beperkt zich nog tot een digitaal kanaal voor ieder aan het bestuursorgaan gericht ‘formeel bericht’. Dat is ‘elk bericht dat deel uitmaakt van een procedure over een besluit of een klacht of een ander krachtens wettelijk voorschrift voorgeschreven bericht, zoals een melding’. Evengoed gaat het vaak om veel meer situaties dan nu al digitaal beschikbaar zijn. Een forse klus dus nog, want elk bestuursorgaan zal voor elke post-/berichtstroom dienen te beoordelen of daarvoor een digitale variant beschikbaar is. Waar dat nog niet zo is, moeten de bestaande digitale kanalen worden aangevuld. Daarnaast moet elk bestuursorgaan beoordelen of de bestaande en nieuwe kanalen voldoen aan de eisen en waarborgen. En dan is er nog de eis van het bieden van ondersteuning aan burgers en bedrijven bij het gebruiken van de digitale kanalen. Het ministerie van BZK heeft hiervoor inmiddels een aangepaste handreiking gepubliceerd.

ANG biedt ondersteuning

Hoewel de Wmebv klinkt als een vraagstuk voor automatisering en informatisering, is het in werkelijkheid vooral een (formeel) proces- en communicatievraagstuk. De juristen van het Juridisch Adviesteam van ANG kunnen ondersteuning bieden bij vragen over dit onderwerp.

Wat zoek je?