Lastige vragen van de Waarderingskamer in de aprilinventarisatie? ANG helpt

Elk jaar bevraagt de Waarderingskamer gemeenten (en samenwerkingsverbanden) over het gegevensbeheer met betrekking tot de aansluiting op de Basisregistratie Kadaster (BRK) in de aprilinventarisatie. Welke conclusies kunnen er bijvoorbeeld worden getrokken over volledigheid en actualiteit van de onroerende zaken en de gekoppelde kadastrale percelen? En nog veel meer van dit soort vragen. Belangrijk, omdat gemeenten deze informatie nodig hebben om de WOZ-uitvoering optimaal te kunnen uitvoeren voor zichzelf, maar ook voor de afnemers. Het algemene oordeel van de Waarderingskamer dat wordt toegekend aan een gemeente hangt voor een deel af van de antwoorden op de vragen uit deze inventarisatie.

Belangrijk voor waterschappen

Vooral voor de waterschappen is een optimale aansluiting op de BRK erg belangrijk. Bij het controlewerk dat ANG voor waterschappen doet, zien we nog steeds veel fouten in de LV-WOZ en soms zijn deze echt zorgwekkend. De objectafbakening is de basis van de WOZ-waardering, maar toch is deze na al die jaren nog steeds niet op orde bij veel bronhouders. Dit moet en kan echt beter!

ANG biedt ondersteuning

ANG kan gemeenten – de bronhouders – ondersteunen bij dit specifieke gegevensbeheer en het verbeteren van de aansluiting. We bevragen alle belasting- en WOZ-administraties van alle grote softwareleveranciers en koppelen deze informatie aan de BRK en BAG. Natuurlijk beperken we ons niet enkel tot deze databases maar werken ook met de digitale kadastrale kaart en andere geografische informatie. De uitkomsten – de uitval – kan de gemeente zelf opwerken of ANG kan dit doen. Met een tweede analyse tonen we de aansluiting aan en kunnen alle vragen van de Waarderingskamer over dit onderwerp makkelijk en goed worden beantwoord. Op deze wijze helpen we de bronhouder naar een beter algemeen oordeel van de Waarderingskamer. En daarnaast helpen we de waterschappen om te vertrouwen op de informatie in de LV-WOZ om de watersysteemheffing op te leggen, zonder een controle en opwerking.

Meer weten?

ANG heeft ruime ervaring en een duidelijke visie als het gaat over dit specifieke deel van het gegevensbeheer en het verbeteren van de aansluiting op de BRK. Neem voor meer informatie over de ondersteuning die wij kunnen bieden contact op met Theo van Vliet (06 47111732).

Wat zoek je?