Gemeente Steenbergen besteedt volledige proces toeristenbelasting uit aan ANG

De gemeente Steenbergen heeft besloten om het volledige proces van toeristenbelasting uit te besteden aan ANG. Dit betekent dat ANG alle werkzaamheden met betrekking tot deze belastingsoort uitvoert. Van het screenen van de verordening tot aan het versturen van de aangiftes en de controlebezoeken bij belastingplichtigen, de gemeente heeft er geen omkijken meer naar.

ANG neemt alle werkzaamheden uit handen

Team Recreatieve Heffingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast zorgt het Juridisch Advies Team voor de nodige ondersteuning op juridisch gebied, zoals het screenen van de verordening toeristenbelasting. Zo zorgen we ervoor dat deze in lijn is met de huidige praktijksituatie en kunnen we aanbevelingen doen voor mogelijke aanpassingen om de praktische uitvoerbaarheid te verbeteren. Ook voert ANG frontoffice activiteiten uit zoals het inrichten van het Aangifteportaal en het versturen van de aangiftes en herinneringen. De backoffice stelt de bestanden met de grondslagen per belastingplichtige op. Hierna wordt het kohier opgesteld zodat de aanslagen verzonden kunnen worden.

Vraagbaak voor belastingplichtigen en gemeente

Gedurende het belastingjaar is het altijd mogelijk dat burgers en bedrijven vragen hebben rondom de heffing van de toeristenbelasting. Zeker rondom de aangifteronde en als de aanslagen verzonden zijn, is dit vaak het geval. Het KCC van de gemeente Steenbergen kan al deze vragen doorverwijzen naar ANG waarna wij deze vragen beantwoorden. Ook vragen vanuit de gemeente zelf, bijvoorbeeld vanuit de gemeenteraad, beantwoorden we.

Controles toeristenbelasting, bezwaar en beroep

Onder de werkzaamheden vallen ook een areaalonderzoek naar nieuwe belastingplichtigen (denk bv. aan Airbnb) en controlebezoeken op locatie. Op deze manier kunnen we ook voorlichting geven en eventuele vragen van belastingplichtigen beantwoorden. Samen met de gemeente kijken we tevens naar mogelijke belastingplichtigen bij huisvesters van arbeidsmigranten. Tenslotte handelen we ook de bezwaren en beroepen af namens gemeente Steenbergen. Dit betekent dat ANG verantwoordelijk is voor het afhandelen van eventuele geschillen of klachten.

OOK DE TOERISTENBELASTING UITBESTEDEN?

Neem contact op met Vincent Maltha, Manager Recreatieve Heffingen bij ANG.

   v.maltha@ang.nl     06 471 117 54

Wat zoek je?