BWB zet RPA in na overstap naar nieuw belastingsysteem

De overstap naar Gouw-IT was een mooie gelegenheid voor Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) om het proces rondom de WOZ-bezwaren onder de loep te nemen. Gekeken werd of en hoe er voor een aantal administratieve handelingen een RPA-oplossing ontwikkeld kon worden. Dit gebeurde in een gezamenlijk project van ANG en Agium Digital met het team Bezwaarafhandeling van de BWB.

Plan van aanpak voor robotisering

Stap 1 was het uitgebreid doornemen van het proces van het verwerken van WOZ-bezwaren met een datamanager van ANG en een ontwikkelaar van Agium Digital. Vervolgens is gekeken hoe en waar een RPA-oplossing van meerwaarde kan zijn. Op basis hiervan werd een proefopstelling gemaakt en getest waarna de robot klaar was voor productie.

RPA-oplossing op maat

Na de afgeronde testfase ziet het proces er nu als volgt uit:

  • De robot (of RPA-workflow) haalt de werkvoorraad op en zoekt het desbetreffende object in het taxatie- en belastingpakket.
  • De robot behandelt vervolgens de uitspraken verminderen of handhaven, controleert of de uitspraak volledig is en/of alle grieven zijn beantwoord.
  • De robot zorgt ervoor dat de uitspraken van de taxateur vanuit het taxatiepakket overgezet worden naar het belastingpakket.
  • De robot genereert de brieven en zorgt ervoor dat de distributie van de brieven vanuit het belastingpakket kan plaatsvinden.

Efficiencyslag 

Peter van Stoffelen, directeur van de BWB:  “Door de inzet van robotisering kunnen de medewerkers van team Bezwaarafhandeling zich nu met name richten op het beoordelen van de bezwaren. De administratieve verwerking en afhandeling wordt door de robot opgepakt. Hiermee zijn we weer een stap verder in de professionalisering van onze dienstverlening aan burgers en bedrijven”. 

Meer weten over de inzet van RPA bij belasting- en inningsprocessen?
Neem dan contact op met John van Beek van ANG op 06 47 111 730.

Wat zoek je?