ANG Transitieteam ook in 2022 aan de slag voor de BEL Combinatie

Ook in 2022 voert het transitieteam van ANG samen met de medewerkers van de BEL Combinatie de werkzaamheden WOZ, heffen en invordering uit. Met het oog op de uitbesteding van de belastingtaken in 2023 naar Huizen (Blaricum en Laren) en Baarn (Eemnes) is besloten om de samenwerking met ANG met een jaar te verlengen.

Verbeterslag

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet bij de BEL Combinatie om de basis op orde te krijgen en de werkprocessen van belastingen en WOZ te verbeteren. Deze verbeterslag is door de medewerkers van de BEL Combinatie samen met het transitieteam van ANG tot stand gekomen. In het Schoon-door-de-Poort project zijn werkzaamheden uitgevoerd om de afstemming met diverse samenhangende basisregistraties te verbeteren en de belastingopbrengsten te optimaliseren. Daarnaast heeft het transitieteam de implementatie van het WOZ-berichtenverkeer tussen de taxatie-applicatie VRiS en belastingapplicatie van PinkRoccade verzorgd en een aantal relevante processen gedigitaliseerd. Het is nu tevens mogelijk digitaal bezwaarschriften in te dienen en er wordt gewerkt aan het digitaliseren van de automatische incasso.

Inzet van RPA

ANG heeft in 2021 voor alle BEL gemeenten de gebruikersoppervlakte voor woningen verzameld, ingemeten, gecontroleerd en geregistreerd. De herwaardering voor belastingjaar 2022 wordt dit jaar voor de eerste keer op basis van gebruikersoppervlakten uitgevoerd. Bij het opvoeren van nieuw geconstateerde WOZ-deelobjecten maakte ANG gebruik van een RPA-oplossing. Met behulp van een robot werden een paar duizend nieuwe WOZ-deelobjecten succesvol ingevoerd in de WOZ-administratie.

Op naar 2023

Inmiddels heeft de Waarderingskamer, nadat de BEL Combinatie nog enkele aanvullende controles heeft uitgevoerd, ingestemd met het versturen van de beschikkingen van 2022. Dit jaar staat in het teken van de uitbesteding van de belastingtaken naar Huizen en Baarn. Het transitieteam staat voor de taak om de BEL Combinatie te ‘ontzorgen’ door de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende en administratieve activiteiten van de wettelijke belastingtaken volledig over te nemen tot de overgang begin 2023 naar een andere gemeentelijke partner. ANG zorgt dat de BEL Combinatie straks klaar is voor de overdracht, waarbij de gegevens voldoen aan alle gestelde wettelijke eisen en afspraken met de ontvangende organisatie.

Wat zoek je?