ANG staat garant voor verwerking kadastrale mutaties (BRK) gemeente Amsterdam

In de afgelopen periode hebben de medewerkers van Realisatie hun tanden gezet in de verwerking van de eigendoms- en perceelmutaties uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) voor de gemeenten Amsterdam, Landsmeer en Weesp.

Correcte verwerking BRK-mutaties vermindert aantal bezwaarschriften

Het correct en tijdig verwerken van deze BRK-mutaties is van belang zodat deze gemeenten voor alle belastingaanslagen die zij in 2020 opleggen de juiste belastingplichtige eigenaar kunnen vaststellen. Daarnaast is het verwerken van deze mutaties van groot belang om voor alle WOZ-objecten de juiste objectonderdelen, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen of bergingen vast te kunnen stellen. Dit zorgt ervoor dat de WOZ-waarden voor deze objecten op de juiste gegevens worden gebaseerd. Op de lange termijn leidt een correcte en tijdige verwerking van de BRK-mutaties tot een vermindering van het aantal bezwaarschriften.

Werken op afstand biedt meerwaarde

ANG is er trots op dat zij de grootste gemeente van Nederland tot haar klanten mag rekenen en ziet hierin een bevestiging dat de dienstverlening waarbij “werken op afstand” centraal staat haar meerwaarde bewijst. Bijkomend voordeel is dat er met deze werkwijze altijd snel kan worden ingespeeld op de vraag om ondersteuning. Extra werkplekken inrichten en medewerkers inwerken is immers niet nodig.

Kadastrale bijwerking ook mogelijk

Naast het verwerken van de BRK-mutaties voor de gemeente Amsterdam verzorgen we sinds 2017 ook de kadastrale bijwerking voor de vijf waterschappen die zijn aangesloten bij belastingkantoor GBLT te Zwolle. Daarnaast verzorgden wij de afgelopen jaren de kadastrale bijwerking voor het Noordelijk Belastingkantoor, de Regionale Belasting Groep, de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Zoetermeer, Stichtse Vecht en Weesp.

Wat zoek je?