ANG is World-class Workplace

Onlangs ontvingen wij de beste feedback die je kunt krijgen van je medewerkers, namelijk dat ze ANG een goede werkgever vinden! We zijn hiervoor beloond met het onafhankelijke keurmerk Word-class Workplace (voorheen Beste Werkgevers) van Effectory.

Luisteren naar medewerkers

World-class Workplace is een werkgeverskeurmerk dat uitsluitend gebaseerd is op de mening van medewerkers. Uitgangspunt is dat luisteren naar feedback ertoe bijdraagt dat bedrijven kunnen groeien, hun doelen kunnen bereiken en hun medewerkers aan zich kunnen binden.
Als ANG vinden wij het erg belangrijk om een fijne werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Een plek waar je het beste uit jezelf haalt, waar je je gewaardeerd voelt en waar je kunt zijn wie je wil zijn. Dit kan alleen door goed te luisteren naar onze medewerkers en daarom ontvingen alle ANG’ers recent dan ook een digitale vragenlijst met 15 vragen. Eén van de vereisten voor het verkrijgen van het keurmerk is een minimaal responspercentage van 30%. Dat zat bij ANG wel goed met een percentage van maar liefst 82%. De resultaten zijn vervolgens vergeleken met benchmarks voor uitstekende werkgevers. Alleen werkgevers die deze overtreffen krijgen het label toegekend.

Plezier in je werk

In het medewerkersonderzoek werd onder andere gevraagd of medewerkers het gevoel hebben dat ze bij ANG passen. Maar liefst 91% gaf aan dit daadwerkelijk zo te ervaren. Ook de vraag of men met plezier naar het werk gaat, werd door 89% positief beantwoord. John van Beek, Algemeen Directeur: “Ik ben trots op ons bedrijf en onze medewerkers dat we het keurmerk World-class Workplace hebben verdiend en dat we het voortouw in goed werkgeverschap nemen”.

Wat zoek je?