ANG en ETL Solution ontwikkelen SOR Data Check

De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is onderdeel van het programma ‘Doorontwikkeling in Samenhang’. Het conceptueel datamodel is inmiddels bekend, maar de financiën om vanaf hier door te pakken lijken voorlopig te ontbreken. In opdracht van het Ministerie van BZK voerden Kadaster en Geonovum in 2021 een aantal experimenten (in High-5 sessies) uit om op basis van de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties de samenhangende objectenregistratie als informatieproduct te realiseren. In eerste instantie lag de focus op gebouwen en is de WOZ nog niet betrokken. De conclusie is dat de SOR in kleine stappen en middels een iteratief proces ontwikkeld moet worden zodat de geleerde lessen elke keer weer input zijn voor de volgende stap.

Altijd nuttig

De basisgedachte van de SOR om meer uniformiteit aan te brengen in de (geo) basisregistraties, waaronder BGT, BAG en WOZ, levert veel voordelen op in zowel beheer als gebruik. Bronhouders kunnen nu al stappen zetten om op deze uniformiteit voor te sorteren. Samen met Itay Bar-on van ETL Solution ontwikkelt ANG in FME de SOR Data Check. Op deze manier krijgt een bronhouder een goed beeld bij de kwaliteit van de afzonderlijke registraties, maar ook van de consistentie van gegevens over registraties heen. Als bronhouder ontvang je uitvallijsten waarin terug te vinden is welke verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Desgewenst kan ANG deze uitvallijsten ook verwerken. We zijn hierin software onafhankelijk en zetten, indien mogelijk, robotisering in om efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen.

Zorg voor kwaliteitsbehoud

Kwaliteit binnen en consistentie over basisregistraties zegt regelmatig iets over hoe het beheer is ingericht. Bij lage kwaliteit is dataverbetering zonder procesverbetering vaak water naar de zee dragen. ANG geeft daarom ook advies over procesinrichting en organisatorische ophanging om samenhangend beheer van basisregistraties te verbeteren. Zo blijft de datakwaliteit op niveau en is een data check een waardevollere investering.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de SOR Data Check en andere geo-gerelateerde vraagstukken contact op met Martijn Pellegrom (06 – 47111740).

Wat zoek je?