ANG adviseert Almere over invoering opkoopbescherming

Om het opkopen van woningen voor de verhuur tegen te gaan, voert gemeente Almere – net als diverse andere gemeenten –  een opkoopbescherming in. Wil je in Almere een woning kopen om te verhuren (Buy to Let), dan zul je in bepaalde gevallen een vergunning dienen aan te vragen. ANG’er Jeroen van den Hoogen adviseert en begeleidt de gemeente als projectleider bij dit invoeringstraject.

Meer kansen voor woningzoekenden door opkoopbescherming

Hoofdreden voor de invoering van de opkoopbescherming is (startende) woningzoekenden met een middeninkomen meer kansen te bieden, maar ook gelijke kansen. Net als in heel Nederland worden in Almere woningen steeds vaker opgekocht voor de verhuur waardoor woningzoekenden minder kans hebben op een koopwoning. Daarnaast kunnen en willen investeerders vaak meer bieden om een woning te bemachtigen wat de huizenprijs opdrijft. De opkoopbescherming betekent dat het niet is toegestaan om een nieuw aangekochte en lege woning in het goedkope of middensegment zonder vergunning te verhuren. Dit verbod geldt gedurende vier jaar na de leveringsdatum voor woningen in heel Almere met een WOZ-waarde tot en met de NHG-grens (2022: € 355.000,-).

Gezamenlijk de procesvoering vormgeven

Samen met medewerkers van de afdelingen Stedelijk Beleid, VTH, Belastingen & Uitkeringen, HRM/Juridische Zaken en Burgerzaken gaat ANG aan de slag om te bepalen welke kennis, informatie, capaciteit en ICT nodig is voor de procesvoering van vergunningverlening, bezwaar & beroep, toezicht, handhaving en het opstellen en beheren van beleidsregels. Een mooie opdracht waar Jeroen de komende tijd zijn tanden in gaat zetten!

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht of de mogelijke ondersteuning die ANG bij dergelijke trajecten kan bieden, contact op met Theo van Vliet (06 471 117 32).

Wat zoek je?