ANG LV WOZ Data Check

Met de LV WOZ Data Check van ANG wordt inzichtelijk of uw data in de Landelijke Voorziening (LV WOZ) nog een conforme kopie zijn van de gemeentelijke Basisregistratie WOZ. Middels een massale bevraging uit de LV WOZ haalt ANG gegevens op per uniek WOZ-object. ANG analyseert de data van de LV WOZ voor de gemeente, zodat het duidelijk wordt waar en op welke wijze de LV WOZ afwijkt van de gemeentelijke administratie. Met de resultaten van de LV WOZ Data Check van ANG is de gemeente in staat de gevonden discrepanties op detail niveau op te lossen. Zodoende kan daadwerkelijk gevolg worden gegeven aan de opgave om de LV WOZ synchroon te houden aan de Basisregistratie WOZ bij de gemeente.

ANG LV WOZ Data Check: Bewezen succesvol

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ANG een succesvolle opdracht uitgevoerd. De ervaringen die de gemeente heeft opgedaan tijdens deze opdracht zijn beschreven in het WOZ-journaal van september 2018.

Wat levert de LV WOZ Data Check op?

• Managementrapportage:
– Inzicht in de verschillen tussen de administratie LV-WOZ en uw belastingadministratie
– Overzicht van de verschillen van de WOZ-gegevens op objectniveau
• Concrete informatie om interne beheersmaatregelen te treffen (synchronisatie van de administraties)
• Geconstateerde verschillen kunnen op detailniveau worden opgelost

Voordelen van de LV WOZ Data Check:

• Direct inzetbaar
• In te zetten t.b.v. de april- en oktoberinventarisatie van de Waarderingskamer
• Geen extra module(s) aanschaffen of installeren
• ANG kan massaal gegevens opvragen uit de LV WOZ
• Direct inzicht in de kwaliteit van uw data in de LV WOZ
• Alle relevante WOZ-gegevens op individueel objectniveau
• Eenmalig of als abonnement af te nemen
• Bewezen methodiek (WOZ-journaal september 2018)

Meer weten?

In deze video laten we meer zien over de LV WOZ Data Check. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met adviseur Jasper Klocker op 06 33 359 616 of via j.klocker@ang.nl.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl