ANG Afvalinzageportaal

Online portaal voor DIFTAR-gemeenten

Voor gemeenten die het DIFTAR-systeem hanteren, heeft ANG een online Afvalinzageportaal ontwikkeld. Met dit portaal wordt de frequentie van het aangeboden huishoudelijke afval inzichtelijk gemaakt voor inwoners.

Geen verrassingen door Afvalinzageportaal

Het DIFTAR-systeem hanteert gedifferentieerde tarieven en registreert per huishouden hoeveel afval men aanbiedt. Volgens het principe “de vervuiler betaalt” wordt afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijk verbruik van een huishouden. In de praktijk houdt dit in dat er een vast bedrag wordt betaald voor elke keer dat een kliko met restafval aan de weg wordt gezet, wanneer men gebruikmaakt van een ondergrondse container of wanneer men afval aanbiedt bij een afvalscheidingsstation. Via een speciale chip in de kliko kunnen ledigingen worden bijgehouden. Daarnaast kunnen inwoners met een afvalpas met een chip afvalzakken bij een ondergrondse container aanbieden. De kliko’s en passen zijn gekoppeld aan een adres. Met het pasnummer, gecombineerd met postcode en huisnummer, kunnen inwoners via een link op de website van hun gemeente inloggen in het Afvalinzageportaal. Hier kan men zien op welke datum en op welke wijze afval is aangeboden bij de afvalinzamelaar van de gemeente. Indien gewenst, kan ook het ledigingsgewicht worden weergegeven. Verrassingen over de belastingaanslag met de afvalstoffenheffing zijn hiermee verleden tijd.

Kostenbesparing door minder afval

Door inwoners inzicht te bieden in de kosten worden zij gestimuleerd minder restafval aan te bieden en meer afval te scheiden, zodat ook meer huishoudelijk afval geschikt is voor hergebruik. Dit leidt tot een verdere afname van restafval en daarmee tot een kostenbesparing voor zowel de inwoners als de gemeente. Daarnaast levert dit uiteraard ook een bijdrage aan een beter milieu.

Meer weten over het ANG Afvalinzageportaal?

Het Afvalinzageportaal biedt gemeenten die het DIFTAR-systeem hanteren de mogelijkheid om inwoners meer inzicht te bieden. De ‘look and feel’ van dit online portaal kan volledig worden aangepast aan de huisstijl van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Theo van Vliet via t.vanvliet@ang.nl of bel 06 – 47 111 744.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl