ANG & Processfive

processfiveANG en Processfive hebben hun krachten gebundeld ten aanzien van het koppelen en inzichtelijk maken van basisregistratieve gegevens, kerngegevens en overige benodigde data voor de decentrale – en semi-overheden. Vanuit dit samenwerkingsverband begeleiden en adviseren wij samenwerkingsverbanden, gemeenten en waterschappen bij de volgende vraagstukken:

 

  • Hoe maken wij data inzichtelijk, zonder dat u verplichte “dure” koppelingen moet realiseren en beheren.
  • Hoe kunnen wij onze bedrijfsvoering optimaliseren door het koppelen van verschillende gegevens en data (eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik).
  • Bij vragen rondom optimalisatie van het beheer van de 13 basisregistraties.
  • Hoe verkrijg ik management informatie en pas ik deze informatie toe.

Processfive

is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de decentrale overheid en de infra-sector. Zij zijn van mening dat het integraal ontsluiten van bedrijfsgegevens goedkoper, sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter moet kunnen dan nu het geval is. Hiervoor hebben zij het informatieplatform ‘Vertex’ ontwikkeld.

Vertex Basisregistraties

Voor Waterschappen, Belastingkantoren en Gemeenten heeft Processfive, op basis van het Vertex informatieplatform, een integratie- en visualisatieoplossing (Vertex Basisregistraties) ontwikkeld, waarmee alle basis- en kernregistraties, benodigd voor het belastingproces, integraal kunnen worden benaderd, getoetst en gevisualiseerd. Doordat het platform in staat is om zowel interne- als externe databronnen, realtime, ongeacht het soort bron of techniek, te bevragen is mogelijk geworden om:

  • te surfen door het stelsel van basis- en kernregistraties: alle relevante basis-, kerngegevens en hun onderlinge relatie inzien ongeacht de ingang of het soort gegeven;
  • belastingobjecten samen te stellen: de vorming van een belastingobject uit meerdere registraties realtime monitoren, zonder deze eerst in het eigen belastingsysteem te moeten importeren;
  • registraties te spiegelen: realtime registraties onderling en met het belastingsysteem vergelijken, toetsen en bijstellen. Hiermee wordt niet alleen inzicht verkregen in de op te lossen aandachtspunten, maar ook in hetgeen het corrigeren van deze aandachtspunten oplevert;
  • bij gerede twijfel terug te melden: doordat Vertex realtime toegang heeft tot alle registraties is het mogelijk om generiek terug te melden over alle basis- en kernregistraties;
  • kosten te besparen: door afscheid te nemen van dure koppelingen, dubbele opslag van gegevens, overbodig geworden applicaties en complexe beheerorganisaties.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl