ANG & Astrium

ANG en accountantskantoor Astrium hebben hun kennis en ervaring op het gebied van accountantswerkzaamheden en overheden gebundeld in de nieuwe organisatie Astrium Overheidsaccountants. Wegens een veranderende markt blijkt dat bij onze relaties een enorme behoefte is ontstaan aan accountants die branchespecifieke kennis hebben van de overheid. Astrium Overheidsaccountants helpt de overheid om deze vraag met de juiste expertise, kennis en ervaring in te vullen. Het in maart 2017 opgestarte bedrijf richt zich specifiek op accountantszaken voor overheden zoals gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties.

Accountantscontrole met meerwaarde

Door de samenwerking krijgen klanten de “best of both worlds”. De expertise van de (register)accountants van Astrium en hun ruime ervaring met accountantscontroles in de non-profitsector, gecombineerd met de kennis van ANG en het inzicht in de processen bij overheden staat garant voor een unieke nieuwe dienstverlening. In een tijd waarin rechtmatigheid en doelmatigheid binnen de overheid steeds nadrukkelijker op de agenda staat, onderscheidt AOA zich door tijdens de reguliere accountantscontrole overheidsorganisaties uit hun comfortzone te halen en uitdagende en prikkelende onderwerpen op de agenda te zetten. Door de expertise van ANG is er daarnaast inzicht in specifieke onderwerpen zoals kostendekkendheid en benchmarkgegevens op het gebied van o.a. uitvoeringskosten en uurtarieven. Deze gegevens worden gebruikt voor maatwerkadviezen aan de klant. Door het aanbieden van concrete handvatten en oplossingen op maat kunnen overheden hun interne processen aanscherpen, wat weer een efficiëntere accountantscontrole tot gevolg heeft. Het eindresultaat is een controleverklaring inclusief advisering ten aanzien van een verdere professionalisering van de betreffende overheidsorganisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Astrium Overheidsaccountants.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl