Ondersteuning

De uitvoering van publieke taken: ANG ondersteunt

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Bijvoorbeeld bij het:

  • uitvoeren van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen;
  • bijwerken van gegevens uit administraties zoals de BAG en de BRK;
  • optimaliseren van bestanden;
  • privacy proof maken en houden van uw organisatie d.m.v. een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG);
  • opstellen en harmoniseren van verordeningen;
  • afhandelen van bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken.

ANG heeft de juiste mensen beschikbaar. Voor samenwerkingsverbanden, gemeenten, waterschappen, provincies, en steeds vaker ook voor organisaties in de semioverheid, zoals woningcorporaties.

Uitvoerig inwerken? Niet nodig

U kunt rekenen op ervaren professionals die de processen binnen uw organisatie snel doorgronden. En effectief werken. Ze zijn direct inzetbaar. Eerst uitvoerig inwerken is niet nodig.

Ondersteuning Plus

Ondersteuning Plus, zo noemen we onze detachering. Daarmee bedoelen we dat onze ondersteunende medewerkers ook een adviserende rol kunnen hebben. Met hun kennis en ervaring weten zij hoe processen en werkzaamheden beter kunnen. Wordt duidelijk dat steeds dezelfde fout wordt gemaakt? Dan pakken ze deze meteen bij de bron aan.

Combinatie met advisering. Of liever niet?

In veel organisaties voeren we ondersteunende werkzaamheden uit in combinatie met advisering. Maar u kunt ons natuurlijk ook alleen voor advies of ondersteunende werkzaamheden inschakelen.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl