Informatiemanagement

Betrouwbaar, actueel en op elke plek

U staat voor betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid. Daar hoort bij dat de informatie uit de basisregistraties juist en actueel is, meervoudig ingezet wordt en burgers en bedrijven niet steeds weer dezelfde gegevens hoeven te verstrekken.

ANG: thuis in effectief informatiemanagement

ANG weet als geen andere partij raad met informatiemanagement. Wij zorgen voor een effectieve bedrijfsvoering. Informatie wordt snel en effectief door de processen van uw organisatie geleid. Eventuele knelpunten lossen we meteen samen met u op. Dit doen we in opdracht van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s en semioverheden, zoals woningcorporaties, maken graag gebruik van onze expertise.

Afhankelijk van de vraagstelling voeren wij bepaalde werkzaamheden uit in samenwerking met onze partners Agium en Berenschot.

Volledige grip, minder kosten

ANG zorgt dat:

  • Bevoegde medewerkers altijd kunnen beschikken over actuele en juiste informatie uit de basisregistraties (o.a. BAG, BRK, WOZ, BRP).
  • Verschillende basisadministraties volledig op elkaar zijn afgestemd en zo blijven.
  • Informatie direct in de bronadministratie wordt aangepast als deze niet blijkt te kloppen.
  • Beheren van basisregistraties u minder tijd kost.

Hierdoor bespaart u flink op de uitvoeringskosten en houdt u grip op de informatie, waar nodig ook buiten de muren van uw eigen organisatie.

ANG Public Privacy

Naast effectief informatiemanagement is het belangrijk dat de privacy van de burgers gewaarborgd wordt. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het belangrijk dat deze snelle en accurate doorstroom van gegevens ook beschermd is tegen inzage door onbevoegden. Het team Public Privacy van ANG kan voor u een gegevensanalyse uitvoeren, u helpen met het opstellen van uw privacybeleid, een bewustzijnstraject opstellen voor uw medewerkers of u ondersteunen met uw verwerkersovereenkomsten. Dit kan op projectbasis of door middel van een adviseur op afstand. Indien gewenst kunnen we ook zorgen voor een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl