Informatiemanagement

Betrouwbaar, actueel en op elke plek

U staat voor betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid. Daar hoort bij dat de informatie uit de basisregistraties juist en actueel is, meervoudig ingezet wordt en burgers en bedrijven niet steeds weer dezelfde gegevens hoeven te verstrekken.

ANG: thuis in effectief informatiemanagement

ANG weet als geen andere partij raad met informatiemanagement. Wij zorgen voor een effectieve bedrijfsvoering. Informatie wordt snel en effectief door de processen van uw organisatie geleid. Eventuele knelpunten lossen we meteen samen met u op. Dit doen we in opdracht van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s en semioverheden, zoals woningcorporaties, maken graag gebruik van onze expertise.

Afhankelijk van de vraagstelling voeren wij bepaalde werkzaamheden uit in samenwerking met onze partners Berenschot en Processfive.

Volledige grip, minder kosten

ANG zorgt dat:

  • Bevoegde medewerkers altijd kunnen beschikken over actuele en juiste informatie uit de basisregistraties (o.a. BAG, BRK, WOZ, BRP).
  • Verschillende basisadministraties volledig op elkaar zijn afgestemd en zo blijven.
  • Informatie direct in de bronadministratie wordt aangepast als deze niet blijkt te kloppen.
  • Beheren van basisregistraties u minder tijd kost.

Hierdoor bespaart u flink op de uitvoeringskosten en houdt u grip op de informatie, waar nodig ook buiten de muren van uw eigen organisatie.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl