Klant aan het woord: Reusel -De Mierden

Reusel – De Mierden gaat voor gelijkheid

Klant aan het woord Reusel de MierdenInterview met: Wethouder Stefan Wouters, Sociale Zaken – Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid Jan Roest, WOZ coördinator Emmy van Loon, Medewerkster Belastingen/Verzekeringen We hebben de gemeente Reusel – De Mierden een paar vragen gesteld over hoe zij het optimalisatietraject voor de toeristenbelasting en de samenwerking met ANG ervaren.

Wat waren de redenen voor dit optimalisatietraject?

Wethouder Wouters: ‘De voornaamste reden is gelijkheid. Het is tenslotte niet eerlijk tegenover de ondernemers die netjes hun belastingen betalen om de ondernemers die dit niet doen door het net te laten glippen. Om deze gelijkheid structureel voort te zetten, is het dan ook noodzakelijk om een dergelijk traject jaarlijks te herhalen in plaats van éénmalig uit te voeren. Een mooie bijkomstigheid van de controles die ANG uitvoert, is dat de ondernemers proactief worden voorgelicht en hen de kans wordt geboden om direct vragen te stellen over de wetgeving en handhaving. Dit wordt door veel ondernemers bijzonder gewaardeerd.’

Seizoensarbeiders

Bij dit traject is er bewust voor gekozen om ook de seizoenarbeiders te betrekken. Wethouder Wouters geeft aan waarom dit een belangrijk onderdeel is : ‘Het optimaal heffen van de toeristenbelasting is complexer dan wel eens wordt gedacht. Met name omdat in onze gemeente de seizoenarbeiders ook belastingplichtig zijn en ook als zodanig worden benoemd in de verordening. Voor het heffen van de Toeristenbelasting betreft het dus die seizoenarbeiders die wel in de gemeente verblijven, maar zich niet hebben laten inschrijven. Ook hier speelt gelijkheid de belangrijkste rol. Deze mensen maken tenslotte ook gebruik van de gemeentelijke voorzieningen die worden bekostigd door de belastingopbrengst en dus zullen ze hier ook een eerlijk deel aan mee moeten betalen. Het controleren en optimaliseren gaat dus verder dan sec de toerist die per dag een bedrag aan toeristenbelasting moet betalen. ’Emmy van Loon en Jan Roest vullen hierop aan: ‘Voor dit gedeelte van de toeristenbelasting heerst bij veel ondernemers nog onduidelijkheid. Het is daarom prettig dat ANG direct met de heffingsambtenaar van de gemeente contact heeft om de feedback vanuit het veld direct terug te communiceren en hiermee duidelijkheid te creëren. Het is door dit traject enorm gaan leven in de sector en hoewel de ondernemers het over het algemeen niet leuk vinden om belasting te moeten betalen, zijn ze zeer positief over de wijze waarop ze door ANG medewerkers worden benaderd. Ze weten waarom ze een beschikking krijgen en dat deze juist is. Dit leidt uiteindelijk tot minder bezwaren en dus lagere uitvoeringskosten voor de gemeente wat weer ten goede komt aan onze burgers.’

Waarom is er gekozen voor ANG als uitvoerende partij?

Jan Roest geeft hierover aan: ‘We hebben in eerste instantie referenties opgevraagd bij collega gemeenten of zij organisaties kenden die ons hierbij zouden kunnen ondersteunen. ANG kwam daarbij zeer positief naar voren. Hierop hebben wij hen uitgenodigd voor een informatief gesprek. In dit gesprek werd al snel duidelijk dat hun aanpak, visie en behaalde resultaten volledig aansloten bij onze wensen’. Wethouder Wouters: ‘We zijn als gemeente Reusel – De Mierden trots dat we dit traject in gang hebben gezet en de resultaten tot nog toe zijn zeer positief te noemen. De samenwerking verloopt goed en we worden tijdens de uitvoering goed op de hoogte te gehouden. De gemiste inkomsten die tot op heden zijn opgespoord, hebben de investering in ANG ruim overtroffen. Het is zeker niet de reden voor dit traject geweest maar wel een mooie bijkomstigheid.’

 Klant aan het woord: Leiderdorp

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl