Omgevingsdiensten

Inmiddels telt Nederland 29 omgevingsdiensten (OMD) ook wel uitvoeringsdiensten genoemd.
De afgelopen jaren heeft de focus met name gelegen op de totstandkoming van de OMD.
Nu deze fase is afgerond, is het wenselijk om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de processen en gegevens efficiënt aan elkaar te koppelen.

WAAROM?

Om de OMD te realiseren zijn de gegevensbestanden van de deelnemers ingebracht en gekoppeld.
Het is echter de vraag of de kwaliteit van de inrichtingsbestanden en MAP bestanden (Milieu Activiteiten Plan) wel toereikend is.
Dit maakt het lastig om de benodigde personele inzet juist te berekenen.

Uit onderzoek van ANG (i.s.m. Berenschot) is het volgende gebleken:

  • 70% van de OMD heeft onvoldoende personeel om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  • 80% van de OMD geeft aandat zij niet kunnen garanderen of zij alle categorieën en bijbehorende objecten volledig in beeld hebben.
  • Geen enkele OMD maakt volledig gebruik van beschikbare bestanden die de werkzaamheden bij de uitvoering efficiënter en hoogwaardiger kunnen maken.

 

De visie van ANG als landelijk adviesbureau is al jaren gericht op het efficiënt gebruik van (openbare) gegevens binnen de overheden.
Wij doen dit vanuit onze inhoudelijke proces- en uitvoeringskennis. Om onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen zijn wij een exlusieve samenwerking aangegaan met adviesbureau Berenschot en softwareleverancier Processfive. Wij bieden hierdoor een totaaloplossingaan die in de praktijk toepasbaar is en bij andere organisaties (gemeenten en waterschappen) haar waarde heeft bewezen.

HOE?

Een belangrijke rol hierbij speelt het RSGB en de bijbehorende kern-, basis en procesgegevens. Door deze gegevens af te stemmen, te koppelen en in één overzicht te presenteren aan de organisatie en de medewerkers die de controles uitvoeren kan veel tijd en uitvoeringskosten worden bespaard. Daarnaast bent u hiermee in staat vooruitstrevende managementrapportages en risicoanalyses te maken voor u en uw deelnemende organisatie.

Om het optimalisatie proces op het gebied van personele inzet, basisbestanden, koppelingen externe bronnen en bijbehorende uitvoeringsprocessen te realiseren heeft ANG het volgende stappenplan ontwikkeld:


Vergelijken inrichtingsbestanden
met alle openbare vastgoed bestanden (incl. bestanden deelnemers)
Inzichtelijk maken van de wittevlekken
in de bestanden OMD en haar deelnemersbinnen
Inzichtelijk maken van “brandhaarden”
de database van de OMD
Opwerken van de bestanden
naar een afgestemde situatie en koppelen aan de juiste milieucategorie/klasse
Geografisch en administratief koppelen
van de beschikbare gegevens inclusief het presenteren van een totaal overzicht voor de uitvoering van de controles
Inrichten bedrijfsprocessen
om te komen tot het behoud van een afgestemde situatie van gezamenlijke gegevens
Opstellen formatie-berekening
voor de uitvoeringstaken bij gebruiken maken van bovenstaand gebruik van centrale gegevens (inclusief IST en SOLL berekening ter onderbouwing van het gebruik willen maken van gegevens van de deelnemers)
Bestuurlijke Awareness sessie
om de samenwerking en bijbehorende uitvoeringstaken goed in te richten (inclusief risicoanalyse)

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl