Samenwerkingsverbanden

ANG ondersteunt samenwerkingsverbanden

Veel gemeenten, provincies en waterschappen voeren gezamenlijk publieke diensten uit in samenwerkingsverbanden. Belastingkantoren, Regionale uitvoeringsdiensten, Sociale diensten en veiligheidsregio’s hebben taken op het gebied van werk, belastingen. vergunningverlening en veiligheid overgenomen. ANG helpt deze samenwerkingsverbanden optimaal te functioneren: in het beginstadium, maar ook als zij al langer bestaan.

Beginnend samenwerkingsverband: losse eindjes aan elkaar knopen

Binnen ieder beginnend samenwerkingsverband zijn er losse eindjes die aan elkaar geknoopt moeten worden. Implementatie van nieuwe software, afstemmingsproblemen tussen de verschillende basisadministraties, data afstemming met de deelnemende organisaties, implementatie van de privacy wetgeving en/of de afstemming van verplichtingen uit de privacy wetgeving, mensen kunnen in hun nieuwe omgeving nog niet goed uit de voeten en botsende culturen vragen om aandacht. ANG ondersteunt samenwerkende partijen de bedrijfsvoering en het informatiemanagement op orde te krijgen. Zodat de dienstverlening kwalitatief op peil en betaalbaar blijft.

Uitbreiding dienstverlening?

Voor samenwerkingsverbanden die al langer bestaan, komt er een moment dat het tijd wordt de dienstverlening uit te breiden. Er komen nieuwe processen en werkzaamheden bij en er ontstaan nieuwe vraagstukken op het gebied van gegevensbeheer en informatiemanagement en verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG. ANG zorgt ervoor dat de inventarisatie en uitbreiding van de dienstverlening soepel verloopt. Zodat het bestaansrecht van het samenwerkingsverband ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl