Waterschappen

De waterschappen in Nederland hebben hun belastingtaken voor een deel ondergebracht in uitvoeringsorganisaties zoals regionale belastingkantoren. Waarbij onderlinge samenwerking of samenwerking met gemeenten op belastinggebied de doelstelling is. ANG ondersteunt de waterschappen en belastingkantoren bij het bestandsbeheer, de heffing, de invordering en de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

De invoering van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is ook voor het waterschap van groot belang. Vooral bij de uitvoering van de gemeentelijke WOZ-taken door het regionale belastingkantoor moet terdege rekening gehouden worden met de relatie naar de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Maar ook voor de waterschappen die enkel de eigen heffingen verzorgen heeft de invoering van de BAG consequenties. ANG deelt met u graag haar visie hierop en ondersteunt met opleiding en advies.

Wist u dat door de afhankelijkheid van Waterschappen betreft de WOZ-leveringen nog veel potentiële aanslagen watersysteemheffing gebouwd niet worden opgelegd? ANG vertelt u graag hoe dit komt en natuurlijk hoe dit probleem moet worden opgelost.

Onze dienstverlening aan waterschappen per belastingsoort:

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl