Decentrale overheid

Als gemeente, provincie of waterschap wilt u uw publieke dienstverlening kwalitatief op peil en betaalbaar houden. Een hele uitdaging, zeker in een tijd dat het Rijk taken overhevelt. Hoe houdt u de regie over uw bedrijfsvoering en informatiemanagement? En hoe blijft de beschikbaarheid van actuele, juiste informatie gegarandeerd? Kortom hoe gaat u om met uw organisatie en informatie?

Haalbare, toekomstbestendige oplossingen voor decentrale overheden

ANG helpt decentrale overheden hun bedrijfsvoering efficiënt en effectief vorm te geven. We hebben veel ervaring hierin en kennen de primaire én de aanpalende organisatieprocessen door en door. Hierdoor zien we snel waar het wringt. Voor knelpunten ontwikkelen we haalbare en toekomstbestendige oplossingen waar u en uw medewerkers mee uit de voeten kunnen. Zodat processen en werkzaamheden soepel verlopen, nu en later. Zodat u grip houdt op informatie. En zodat de kwaliteit van uw dienstverlening op peil blijft tegen lagere maatschappelijke kosten.

Denkt u na over interbestuurlijke samenwerking?

ANG voert in samenwerking met Berenschot haalbaarheidsonderzoeken uit. Dit doen we voor decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen die een deel van hun publieke dienstverlening willen uitbesteden en hun basisadministraties aan elkaar willen knopen. In een haalbaarheidsonderzoek brengen we in kaart welke factoren een rol spelen in de afweging om wel of niet te gaan samenwerken. Zoals:

  • de kwaliteit van de huidige dienstverlening in de ogen van de burger;
  • de kwaliteit van processen;
  • de kosten van de uit te besteden dienstverlening;
  • de kwetsbaarheid van de organisatie voor ‘pieken’ en incidenten;
  • de gevolgen van regionale samenwerking voor het personeel;
  • de bestuurlijk-juridische bewegingsvrijheid om samenwerking aan te gaan;
  • de toekomstbestendigheid en risico’s van de samenwerking.

 

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl